כנסים


30.06.2017


11-12.05.2017


16.05.17
שעה 16:00,חדר 109

9.01.2017
יום ב' 

12.12.2016
יום ב'

 


נס בין-תחומי על ספרות ומוזיקה: