הספרייה - שעות פעילות ויצירת קשר

שעות פעילות ויצירת קשר:

הספריה תהיה סגורה למשך שבועיים, בין התאריכים: ח'-כ' באלול, 19-31.8.18 לרגל חופשה.

ביום שני

כ"ב באלול, 2.9.18

הספריה תיפתח בשעה 14:00

עקב אירוע הרמת כוסית

לכבוד ראש השנה

לעובדי האוניברסיטה

 

מיקום ודרכי הגעה:

אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002
המחלקה למוזיקה, בניין 1005, קמפוס הצפוני, קומה א', חדר 114
 
מנהלת הספריה, גב' אפרת מור, טל. 03-5317193,  Efrat.Mor@biu.ac.il