פרס אנגל לקומפוזיטורים 2017, לפרופ' לבינסון

ברכות חמות לפרופ'

גדעון לבינסון

לרגל זכייתו בפרס אנגל לקומפוזיטורים ולחוקרים

בתחום המוזיקה היהודית לשנת 2017!