פיתוח מודל ליצירת פרזנטציה מוסיקלית עם זקנים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

תחום: 
תרפיה
שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: