השפעתם של ז’ן-מרטן שרקו וחוג תלמידיו על האסתטיקה המוסיקלית של דביסי בין השנים 1880-1900 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

תחום: 
מוזיקולוגיה
שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: