דיסרטציות

שנהסמל מיון תחום סטודנט/ית מנחה
2017 התזמור באופרות מאת פוצ'יני כמעצב דמותן של גיבורותיו הטראגיות מוזיקולוגיה MA סמדר זקס אור נוי ד"ר יואל גרינברג
2016 פה קבור הכלב: מאפיינים מוסיקליים בכוורת של סנדרסון מוזיקולוגיה MA שנהב-שב, סיון ד"ר אבי גלבוע
2016 השפעתם של ז’ן-מרטן שרקו וחוג תלמידיו על האסתטיקה המוסיקלית של דביסי בין השנים 1880-1900 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ מוזיקולוגיה MA נובאני, כרים ד"ר יואל גרינברג
2016 ארבע יצירות מוסיקליות להרכבים שונים קומפוזיציה MA מייזל, גלינה פרופ' איתן אביצור
2016 מודוס Homayoun בתרבויות פרס ואזרביג’ן אתנו-מוזיקולוגיה MA אביסרור, חיים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ פרופ' מרינה ריצרב
2015 ארבע יצירות מוסיקליות להרכבים שונים קומפוזיציה MA ברכה, אורי
2015 An audio-only augmented reality system for social interaction מוזיקה וטכנולוגיה MA Tom Gurion פרופ' איתן אביצור
2015 ארבע יצירות מוסיקליות להרכבים שונים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ קומפוזיציה MA קופלמן, אביה
2015 פיתוח מודל ליצירת פרזנטציה מוסיקלית עם זקנים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ תרפיה MA לוי, נעמי ‬
2015 Musical characteristics and interactional functions of echolalia in children with autism as experienced from both perspectives of the music therapy dyad: the client and the music therapist תרפיה Ph.D Kressel Marom, Maya