דיסרטציות

שנהסמל מיון תחום סטודנט/ית מנחה
2015 מקומה של המוזיקה בקשר שבין ניצולי שואה וילדיהם מנקודת מבטם של בני הדור השני תרפיה Ph.D פישר, עטרה ‬ ד"ר אבי גלבוע
2015 הופעתו של קלאסיציזם פופולארי ישראלי בשנות השבעים וביטויו במוזיקה של יוני רכטר אתנו-מוזיקולוגיה Ph.D אילן, יורם פרופ' איתן אביצור
2014 השימוש ברובטו בעולם של תלמידי תלמידיו של שופן‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ מוזיקולוגיה MA פלדמן, אליהו פרופ' איתן אגמון
2014 השינוי שחל במוסיקת הבלט בתחילת המאה העשרים והשפעתו על הכוריאוגרפיה - מקרה מבחן של ארבע דוגמאות מוזיקולוגיה MA קסל, תמה פרופ' יהודית פריגישי
2014 שימוש בשירי חג בגני הילדים בישראל ‬‬ חינוך מוזיקלי MA איזנברג, מאיה‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2013 מערכת היחסים של מטפלים במוסיקה עם כלי נגינתם העיקרי ‬ תרפיה MA סלמן, ילנה ד"ר אבי גלבוע
2013 מה שרים לילדים חרדיים? תרפיה MA סרי, ניר ד"ר אבי גלבוע
2013 מה שרים לילדים חרדיים? תרפיה MA סרי, ניר ד"ר אבי גלבוע
2012 וגופך לי מבט וחלון וראי: חקירת מודעותם של מטפלים במוסיקה לגופם במהלך השעה הטיפולית בכלל ובעת הנגינה בפרט‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ תרפיה MA שר-שלום מוכיח, יעל
2012 משמעותם של כלי הנגינה בתרפיה במוסיקה: היבטים סימבוליים תרפיה MA אלמוג, יעל ד"ר אבי גלבוע