דיסרטציות

שנהסמל מיון תחום סטודנט/ית מנחה
2009 מאפייני שירי דיכאון מזרחיים והתפקיד אותו הם ממלאים בקרב מתבגרים תרפיה MA פרדקין, דפנה ‬ פרופ' אהוד בודנר
2009 מקומה של המוסיקה ככלי להתמודדות בקרב ניצולים בזמן השואה ולאחריה תרפיה MA פישר, עטרה ‬ ד"ר אבי גלבוע
2009 "אני מנגן - מה אתה מנגן?": סיווגם ופרשנותם של אלתורים מוסיקליים של ילדי PDD בתפקוד גבוה תרפיה MA גוטפריד, טלי ד"ר אבי גלבוע
2009 יחסי הגומלין בין מוסיקה אמנותית ומוסיקה פופולרית בין השנים 1956-1977 מוזיקולוגיה MA גולדפרב-ארזואן, אסנת פרופ' אדווין סרוסי
2009 השפעתה של האזנה למוסיקה על תהליך ההתאוששות ממאמץ גופני עצים תרפיה MA אליקים, מיכל פרופ' אהוד בודנר
2009 הרעיון היהודי ביצירתם של מלחינים עולים מברית המועצות בראשית שנות מוזיקולוגיה MA אזרתי, קרן פרופ' מרינה ריצרב
2008 הסיפור המקראי "בת יפתח" במוסיקה מערבית: אינטרפרטציות, קונספציות וסגנונות (תשס"ח) מוזיקולוגיה Ph.D בוקריס אפרת פרופ' מרינה ריצרב
2008 חלק א'- "פאוסט-קונצ'רטו" לוויולה ותזמורת סימפונית גדולה, חלק ב'- קומפוזיציה כמחקר: אספקטים של גשטאלט באטיודים לפסנתר מאת גיורגי ליגטי (תשס"ט)
מוזיקולוגיה
קומפוזיציה
Ph.D ברנר יורי
2008 חלק א': קונצ'רטו כפול לוויולה, צ'לו ותזמורת, חלק ב': הרמוניה והצללה בארבעה קטעים מקוריים לפסנתר מאת ביל אוואנס (תשס"ט)
מוזיקולוגיה
קומפוזיציה
Ph.D ויזנברג מנחם
2008 מוצרט ואחרים - הצגת דמות האחר ומשמעותה באופרות הקומיות של מוצרט (תשס"ט) מוזיקולוגיה Ph.D ליטאי-יעקבי רות