דיסרטציות

שנהסמל מיון תחום סטודנט/ית מנחה
2006 א. Echoes for Eternity- פנטזיה לכינור ולתזמורת; ב. ג'ון קולטריין וניקולס סלונמסקי תיאוריה מוסיקלית כבסיס למפגש רעיוני בלתי צפוי (תשס"ז)
מוזיקולוגיה
קומפוזיציה
Ph.D כהן שי
2006 טקסט וסבטקסט במוזיקה של קורט וייל בין השנים 1935-1933 (תשס"ז) מוזיקולוגיה Ph.D לשמן אורי פרופ' מרינה ריצרב
2006 חינוך מוסיקלי בגיל הרך בחברה הרב-תרבותית של מדינת ישראל: תפיסות, עמדות ואמונות של מחנכות (תשס"ז) חינוך מוזיקלי Ph.D מרזל לאה
2006 אפיון סגנון מוסיקלי (הזמר הישראלי), באמצעות עקרונות קוגניטיביים תוך שימוש בכלים חישוביים (תשס"ו) מוזיקולוגיה Ph.D ספורטה יוסף
2006 רב סגנוניות במחזות הזמר של אנדרו לויד וובר וטים רייס, ומשמעותה הסמיוטית מוזיקולוגיה MA שכטר, אלה פרופ' מרינה ריצרב
2006 נרטיב הבחירה של מטפלות במוסיקה לעבוד עם אוכלוסיית חולי אלצהיימר תרפיה MA דסה, אילת פרופ' דורית אמיר, פרופ' אמריטה
2006 הפריט בקטלוג בר אילן תרפיה MA יונה-בלכמן, לילך פרופ' דורית אמיר, פרופ' אמריטה
2006 המוסיקה של תפילת שחרית של שבת בקרב קהלת יהודי ליוורנו בסוף המאה העשרים אתנו-מוזיקולוגיה MA לאור, שרה פרופ' אדווין סרוסי
2005 סיפור וייצוג טקסט ביצירות אינסטרומנטאליות נבחרות של ראוול (תשס"ה) מוזיקולוגיה Ph.D גולדשטיין רות פרופ' יהודית פריגישי
2005 אפייני המפגש הבין תרבותי במוסיקה: בין מטפל למטופל- בתרפיה במוסיקה, ובין המוסיקאי והיצירה- בתהליך הבצוע (תשס"ו) תרפיה Ph.D יהודה נחמה פרופ' דורית אמיר, פרופ' אמריטה