דיסרטציות

שנהסמל מיון תחום סטודנט/ית מנחה
2005 אמצאת מסורת: התהוותה, התגבשותה והתפתחותה של התרבות המוסיקלית הפופולרית העברית (1882-1918) - תשס"ו מוזיקולוגיה Ph.D מרום שולמית
2005 התפתחות חמלה בקרב ילדים בעלי התפתחות תקינה המשתתפים בטיפול קבוצתי במוסיקה המשלב ילדי P.D.D. ‬ תרפיה MA בן שטרית, שגית
2004 עיון בעקרון של ה- -Feminine כהכרזה אסתטית על פי: "קללת פאוסט"מאת הקטור ברליוז "סימפוניית פאוסט" מאת פרנץ ליסט "מפיסטופלה" מאת אריגו בויטו (תשס"ה) מוזיקולוגיה Ph.D זמיר שרה
2004 1) חוץ פנימ כרוניקה של חלום יצירה לתזמורת סימפונית. 2) עיון ביחסי המלחין והמבצע לאור שתי רביעיות לכלי-קשת מאת גיירגי קורטג קומפוזיציה Ph.D מירטנבאום יגאל פרופ' גדעון לבינסון
2004 1) אגדתו של האלמוני לתזמורת סימפונית; 2) קויות וטקסטורליות בכתיבה תיזמורתית של תחילת המאה העשרים (תשס"ב)
מוזיקולוגיה
קומפוזיציה
Ph.D פינוס-שיפרין אמה פרופ' גדעון לבינסון
2004 1. סימפוניה קונצ'רטאנטה.2. פסלמודיה בקרב יהודי גרוזיה (תשס"ד)
מוזיקולוגיה
קומפוזיציה
Ph.D קז'ילוטי ראובן
2004 המסורת המוסיקלית של יהודי פרנקפורט בטקס "הושענא רבה" - שימור ושינוי אתנו-מוזיקולוגיה MA טל, יונה פרופ' אורי שרביט
2004 שינויים בסגנון הביצוע של קטעי חזנות אשכנזית כפי שמשתקפים בהקלטות מסחריות לאורך המאה העשרים אתנו-מוזיקולוגיה MA קליין, עמית
2003 1. קונצ'רטו לבנד סימפוני. 2. ה - Yurodivy האחרון: קודים וסמלים בסימפוניה החמישית מאת דמיטרי שוסטקוביץ'
מוזיקולוגיה
קומפוזיציה
Ph.D אלפר אליעזר פרופ' גדעון לבינסון
2003 היבטים מטריים והיפר- מטריים ביצירות למקלדת של י.ס. באך (תשס"ד) מוזיקולוגיה Ph.D גרינבאום שרה פרופ' איתן אגמון