מלגות


          קול קורא להגשת מועמדים , תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית         

          קול קורא להגשת מועמדים למלגת הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית. מחזור תשע"ח.
 

          קול קורא למלגה להנצחת ניגונים המיוחסים לר' לוי יצחק מברדיטשב - לפרטים  

          מלגה ע"ש פרדריק קרול - המלגה מיועדת לתלמידי תואר שני (עם תזה בלבד) ושלישי
          טופס בקשה למלגה ע"ש פרדריק קרול - 2018 
זכאים להגיש מועמדות סטודנטים העונים לדרישות הבאות:
תלמידי תואר שני במסלול מחקרי, הנמצאים בתוך השנה הראשונה או השנייה ללימודיהם.
תלמידי תואר שלישי, הנמצאים בתוך שלוש השנים הראשונות ללימודים.
במקרים מיוחדים תאושר מלגה גם לתלמידי תואר ראשון (החל משנה ג').
במקרים יוצאי דופן, תאשר ועדת המלגות מענק לתלמידים הלומדים מעבר לתקופת הלימודים המצוינת.
כל מועמד יידרש למלא טפסים, הכוללים מידע אמין על הישגיו בעבר וכן מידע על המצב הכלכלי.
למידע יש לצרף אישורים כנדרש בטופס.
יש לשלוח את הבקשות בצרוף אישורים מתאימים בדואר רשום ל:
מזכירות המחלקה למוסיקה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002
עד לתאריך 26.01.18
על המעטפה יש לציין: "עבור קרן קרול".
הסכום הסופי שיוענק לסטודנט יהיה מתואם עם מלגות אחרות שהסטודנט מקבל.

* מלגה ע"ש אברהם עומר  - לתלמידי תואר ראשון, שני ושלישי
          טופס בקשה למלגה ע"ש אברהם עומר - 2018 
          המלגה מיועדת לתלמידי תואר ראשון (החל משנה ב'), שני (ללא תזה) ושלישי במחלקה למוזיקה בשנה"ל תשע"ח.         
          זכאים להגיש מועמדות סטודנטים העונים לדרישות הבאות:
סטודנטים מצטיינים או סטודנטים שמתקשים לממן את לימודיהם.
טופס בקשת מלגה להורדה: טופס בקשה למלגה ע"ש אברהם עומר - 2018 
הסכום הסופי שיוענק לסטודנט יהיה מתואם עם מלגות אחרות שהסטודנט מקבל.
על הסטודנטים לשלוח את הבקשות בצרוף אישורים מתאימים בדואר רשום ל:
מזכירות המחלקה למוזיקה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002
עד לתאריך 26.01.18 
על המעטפה יש לציין: "עבור מלגה ע"ש אברהם עומר".

Short term study grants in the German State of North Rhine-Westphalia for students from Israel - Call 2017
טפסי ההגשה נמצאים במשרד המעוניינים מתבקשים ליצור קשר עם מזכירות המחלקה

מלגת שופף- מיועד לתלמידי תואר שלישי

טופס בקשה למלגת שופף

 

טפסים של וועדה המלגות