מלגות


מלגה ע"ש פרדריק קרול -  המלגה מיועדת לתלמידי תואר שני (עם תזה בלבד) ושלישי בשנת הלימודים תשע"ט.
טופס בקשה למלגה ע"ש פרדריק קרול - 2019 
https://goo.gl/forms/F2Iw9XZOex80q6jq2)

זכאים להגיש מועמדות סטודנטים העונים לדרישות הבאות:
תלמידי תואר שני במסלול מחקרי, הנמצאים בתוך השנה הראשונה או השנייה ללימודיהם.
תלמידי תואר שלישי, הנמצאים בתוך שלוש השנים הראשונות ללימודים.
במקרים יוצאי דופן, תאשר ועדת המלגות מענק לתלמידים הלומדים מעבר לתקופת הלימודים המצוינת.
כל מועמד ימלא את הטופס האינטרנטי, המופיע בקישור לעיל, עד לתאריך 18.01.19.
הסכום הסופי שיוענק לסטודנט יהיה מתואם עם מלגות אחרות שהסטודנט מקבל.

 .מלגה ע"ש אברהם עומר - לתלמידי תואר ראשון (החל משנה ב'), שני ושלישי בשנת הלימודים תשע"ט
(https://goo.gl/forms/xWAZSycHs07zt3Sv2)  טופס בקשה למלגה ע"ש אברהם עומר - 2019 

זכאים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר ראשון (החל משנה ב'), שני ושלישי במחלקה למוזיקה בשנה"ל תשע"ט העונים לדרישות הבאות:
סטודנטים מצטיינים או סטודנטים שמתקשים לממן את לימודיהם.
כל מועמד ימלא את הטופס האינטרנטי, המופיע בקישור לעיל, עד לתאריך 18.01.19.
הסכום הסופי שיוענק לסטודנט יהיה מתואם עם מלגות אחרות שהסטודנט מקבל.
 


את טפסי הבקשה יש למלא באופן מוקלד ולשלוח למייל על פי המפורט בפרסום.
מועד אחרון להגשת בקשות 31.7.2018.

חדש: מלגת ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה ע"ש לבציון - תשע"ט: טופס בקשה | תקנון | נספח | ריכוז מועמדים2018-842
חדש: פרס הרקטור לתלמידי מחקר מצטיינים לשנה"ל תשע"ח

חדש:  מלגות קרן הישג   חדש:  מלגת IMPACT! | קובץ הגשת מועמדות למלגת IMPACT


          מלגת ברוקדייל - הגשת מועמדות          הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה מיסודה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים


          מכון המפרי - קול קורא, בתר-דוקטורט 2017-18

           Rothschild Fellowship Program 2018-2019 - Aplication forms: 1 - 2 - 3 - 4 - 5


          קול קורא למחזור החדש של מלגת רוטשילד


          מלגות נשיא תשע"ח

          מלגות לסטודנטים לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ח


          קול קורא להגשת מועמדים , תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית         

          קול קורא להגשת מועמדים למלגת הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית. מחזור תשע"ח.
 

          קול קורא למלגה להנצחת ניגונים המיוחסים לר' לוי יצחק מברדיטשב - לפרטים  

          מלגה ע"ש פרדריק קרול - המלגה מיועדת לתלמידי תואר שני (עם תזה בלבד) ושלישי בשנת הלימודים תשע"ט.
          טופס בקשה למלגה ע"ש פרדריק קרול - 2018 

זכאים להגיש מועמדות סטודנטים העונים לדרישות הבאות:

תלמידי תואר שני במסלול מחקרי, הנמצאים בתוך השנה הראשונה או השנייה ללימודיהם.

תלמידי תואר שלישי, הנמצאים בתוך שלוש השנים הראשונות ללימודים.

במקרים מיוחדים תאושר מלגה גם לתלמידי תואר ראשון (החל משנה ג').

במקרים יוצאי דופן, תאשר ועדת המלגות מענק לתלמידים הלומדים מעבר לתקופת הלימודים המצוינת.

כל מועמד יידרש למלא טפסים, הכוללים מידע אמין על הישגיו בעבר וכן מידע על המצב הכלכלי.

למידע יש לצרף אישורים כנדרש בטופס.

טופס בקשת מלגה להורדה: טופס בקשה למלגה ע"ש פרדריק קרול - 2018 

יש לשלוח את הבקשות בצרוף אישורים מתאימים בדואר רשום ל:

מזכירות המחלקה למוסיקה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002

עד לתאריך 26.01.18

על המעטפה יש לציין: "עבור קרן קרול".

הסכום הסופי שיוענק לסטודנט יהיה מתואם עם מלגות אחרות שהסטודנט מקבל.


* מלגה ע"ש אברהם עומר  - לתלמידי תואר ראשון (החל משנה ב'), שני ושלישי
          טופס בקשה למלגה ע"ש אברהם עומר - 2018 
          המלגה מיועדת לתלמידי תואר ראשון (החל משנה ב'), שני (ללא תזה) ושלישי במחלקה למוזיקה בשנה"ל תשע"ח.      

          זכאים להגיש מועמדות סטודנטים העונים לדרישות הבאות:

סטודנטים מצטיינים או סטודנטים שמתקשים לממן את לימודיהם.

טופס בקשת מלגה להורדה: טופס בקשה למלגה ע"ש אברהם עומר - 2018 

הסכום הסופי שיוענק לסטודנט יהיה מתואם עם מלגות אחרות שהסטודנט מקבל.

על הסטודנטים לשלוח את הבקשות בצרוף אישורים מתאימים בדואר רשום ל:

מזכירות המחלקה למוזיקה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002

עד לתאריך 26.01.18 

על המעטפה יש לציין: "עבור מלגה ע"ש אברהם עומר".


Short term study grants in the German State of North Rhine-Westphalia for students from Israel - Call 2017
טפסי ההגשה נמצאים במשרד המעוניינים מתבקשים ליצור קשר עם מזכירות המחלקה

מלגת שופף- מיועד לתלמידי תואר שלישי

טופס בקשה למלגת שופף

 

טפסים של וועדה המלגות