סילבוסים

סילבוסים
 
קוד מלא
שם
שם מרצה
מועד
שע' סמ' א'
שע' סמ' ב'
נקודות
חדר

47000-01

בחינת כניסה

 
 
 
 
 
 
47001-01
קונצרט
 
 
2
2
 
 
47002-01
קונצרט שנה ב'
 
 
2
2
 
 
47003-01
קונצרט שנה ג'
 
 
2
2
 
 
דר' טלילה אלירם
ב'08:00-10:00
2
2
2
רוח-1005-109
דר' לאה סילבר
ג'16:00-18:00
2
2
1
רוח-1005-111
47102-02
פיתוח שמיעה 1
דר' ילנה רייכר
ג'16:00-18:00
2
2
1
רוח-1005-112
דר' שרה זמיר
ג' 18:00-20:00
 
2
1
מתוקשב מלא
דר' לאה סילבר
ג'14:00-16:00
2
2
2
רוח-1005-111
דר' לאה סילבר
ד'14:00-15:00
1
1
0.5
רוח-1005-111
דר' לאה סילבר
ד'15:00-16:00
1
1
0.5
רוח-1005-111
דר' ילנה רייכר
ללא שיבוץ
2
 
 
 
דר' ילנה רייכר
ללא שיבוץ
 
2
 
 
47118-01
דר' רחל קולנדר
ב'10:00-12:00
2
 
1
רוח-1005-112
47119-01
סוגיות וכיווני מחקר במוזיקה של תרבויות העולם
דר' רחל קולנדר
ב'10:00-12:00
 
2
1
רוח-1005-112
דר' עטרה איזקסון
ד'12:00-14:00
2
 
1
רוח-1005-109
פרופ' איתן חיימו
ב'14:00-18:00
4
 
2
רוח-1005-209
ד"ר ילנה רייכר
ג'12:00-13:00
1
1
0.5
רוח-1005-107
ד"ר ילנה רייכר
ב'12:00-13:00
1
1
0.5
רוח- 1005-107
ד"ר שי כהן
 
2
 
0.5
מתוקשב מלא
ד"ר שרה זמיר
ד'08:00-10:00 ד'12:00-14:00
 
4
2
רוח-1005-209
פרופ' איתן חיימו+פרופ' איתן אגמון
ג'14:00-16:00
2
2
2
רוח-1005-109
פרופ' איתן חיימו+פרופ' איתן אגמון
ג'17:00-18:00
1
1
0.5
רוח-1005-209
ד"ר שי כהן
ה'10:00-12:00
2
2
1
רוח-1005-19
ד"ר שי כהן
ה'12:00-14:00
2
2
2
רוח-1005-19
ד"ר לאה סילבר
ג'12:00-14:00
2
2
1
רוח-1005-111
ד"ר שי כהן
ה'14:00-16:00
2
2
1
רוח-1005-19
ד"ר שי כהן
ה'16:00-18:00
2
2
2
רוח-1005-19
47208-01
המוזיקה של קהילות ישראל
ד"ר רחל קולנדר
ב'08:00-10:00
2
 
1
רוח-1005-112
ד"ר ילנה רייכר
 
2
 
 
 
ד"ר ילנה רייכר
 
 
2
 
 
ד"ר רז יצחקי
ד'12:00-14:00
 
2
1
רוח-1005-111
ד"ר ילנה רייכר
ב'14:00-15:00
1
1
0.5
רוח 1005-107
ד"ר ילנה רייכר
ב'16:00-17:00
1
1
0.5
רוח 1005-107
אווה בן-צבי
ג'18:00-20:00
2
2
0.5
רוח-1005-111
47228-01
מוזיקה יהודית-שיטות מחקר
ד"ר רחל קולנדר
ב'08:00-10:00
 
2
1
רוח-1005-112
ד"ר עטרה איזקסון
ב'10:00-14:00
4
 
2
רוח-1005-109
ד"ר יואל גרינברג
ב'10:00-14:00
 
4
2
רוח-1005-209
47242-01
שיטות הוראה בתאוריה
ד"ר רז יצחקי
ד'12:00-14:00
2
 
1
רוח-1005-111
ד"ר אבי גלבוע ושהד אבו חמד
ד'14:00-18:00
4
 
2
רוח-1005-209
47243-02
הידברות מוזיקלית: ערבים-יהודים
ד"ר אבי גלבוע ושהד אבו חמד
ד'14:00-18:00
4
 
2
רוח-1005-209
47301-01
קונטרפונקט
ד"ר לאה סילבר
ניתן יחד עם קורס 47-110-01
2
 
1
 
ד"ר לאה סילבר
ניתן יחד עם קורס 47-110-02
1
 
0.5
 
ד"ר ילנה רייכר
 
2
 
 
 
ד"ר ילנה רייכר
 
 
2
 
 
ד"ר שרה זמיר
ב'14:00-17:00
 
3
1.5
רוח-1005-209
פרופ' יהודית פריגישי
ג'13:00-16:00
3
 
1.5
רוח-1005-207
47339-01
נתוח יצירות
פרופ' איתן אגמון
ב'10:00-13:00
 
3
1.5
רוח-1005-111
ד"ר לאה סילבר
ד'10:00-12:00
2
2
2
רוח-1005-111
47402-01
יסודות המוזיקה הערבית
מוחמד כלף
ד'18:00-20:00
2
 
1
רוח-1005-109
ד"ר רז יצחקי
ב'18:00-20:00
 
2
1
רוח-1005-110
אווה בן-צבי
ב'18:00-20:00
2
2
0.5
רוח-1005-111
דר' מיכאל לוקין
ד'18:00-20:00
 
2
1
יהדות-205- 604
ד"ר לאה סילבר
ד'16:00-18:00
2
2
0.5
רוח-1005-109
47544-01
אנסמבל קאמרי
ד"ר יואל גרינברג
ג'10:00-12:00
2
2
0.5
רוח-1005-109
47544-02
אנסמבל קאמרי
ד"ר יואל גרינברג
ג'12:00-14:00
2
2
0.5
רוח-1005-109
ד"ר לאה סילבר
ד'16:00-18:00
2
2
2
רוח-1005-109
47564-01
אנסמבל קאמרי - כללי
ד"ר יואל גרינברג
ג'10:00-12:00
2
2
2
רוח-1005-109
47565-01
אנסמבל קאמרי-כללי
ד"ר יואל גרינברג
ג'12:00-14:00
2
 
1
רוח-1005-109
47566-01
אנסמבל קאמרי-כללי
ד"ר יואל גרינברג
ג'12:00-14:00
 
2
1
רוח-1005-109
ד"ר לאה סילבר
ד'16:00-18:00
2
2
2
רוח-1005-109
ד"ר יואל גרינברג
ג'10:00-12:00
2
2
2
רוח-1005-109
47705-01
תזמור סונוריקה וטרנסקריפציה במוזיקה בת זמננו 2
פרופ' בטי אוליברו
ד'10:00-13:00
3
 
1.5
רוח-1005-207
47712-01
ניתוח פרטיטורות בנות זמננו 2
פרופ' בטי אוליברו
ג'10:00-13:00
3
 
1.5
רוח-1005-207
ד"ר שרה זמיר
ב'14:00-17:00
3
 
1.5
רוח-1005-112
47762-01
תיזה לתואר שני
 
 
 
 
 
 
47763-01
בחינה לתואר שני מסלול ללא תיזה
 
 
 
 
 
 
47768-01
עבודה שוות ערך לתיזה
 
 
 
 
 
 
47769-01
עבודת דוקטור
 
 
 
 
 
 
ד"ר שרה זמיר
ב'17:00-19:00
2
2
2
רוח-1005-207
ד"ר שי כהן
ה'10:00-12:00
2
2
2
רוח 1005-19
פרופ' יהודית פריגישי
ב'10:00-14:00
4
 
2
רוח-1005-207
ד"ר שי כהן
ה'12:00-14:00
2
2
2
רוח -1005-19
ד"ר עטרה איזקסון
ב'12:00-14:00
 
2
1
רוח-1005-109
ד"ר שי כהן
ה'18:00-20:00
2
2
2
רוח-1005-19
ד"ר שי כהן
ד'12:00-14:00
2
2
2
רוח-1005-19
ד"ר שי כהן
ה'14:00-16:00
2
2
2
רוח -1005-19
ד"ר שי כהן
ה'16:00-18:00
2
2
2
רוח -1005-19
ד"ר אבי גלבוע  
ג'16:00-17:00
1
1
1
רוח-1005-109
47920-01
אלתור- פיתוח היצירתיות והמשחקיות
דוד שוורץ
ג'12:00-14:00
 
2
0.5
רוח-1005-203
ד"ר רז יצחקי
ב'14:00-16:00
2
 
0.5
רוח-1005-201
ט.נ.
ב'18:00-20:00
2
 
0.5
רוח-1005-203
47927-01
המוזיקה של המטפל
דוד שוורץ
ג'12:00-14:00
2
 
0.5
רוח-1005-203
ד"ר אילת דסה
ב'10:00-12:00
2
2
1
רוח-1005-201
47944-01
משמעות המוזיקה בטיפול והדרכה
ד"ר נחמה יהודה
ג'12:00-14:00
2
2
2
רוח-1005-201
ד"ר אילת דסה
ג'10:00-12:00
 
2
1
רוח-1005-201
ד"ר מאיה יאיר
ב'16:00-18:00
2
2
1
רוח-1005-203
47957-01
עבודה מעשית שנה א'
ד"ר אילת דסה
ללא שיבוץ
2
2
2
 
ד"ר אבי גלבוע
ג'14:00-16:00
2
 
1
רוח-1005-201
פרופ' אהוד בודנר
ב'14:00-16:00
 
2
1
רוח-1002-201
ד"ר אבי גלבוע
ג'18:00-20:00 ג'14:00-16:00
2
2
2
רוח-1005-201
ד"ר אבי גלבוע
ג'16:00-17:00
1
1
0.5
רוח-1005-201
ד"ר אילת דסה
ג'10:00-12:00
2
0
1
רוח-1005-201
פרופ' אהוד בודנר
ג'10:00-12:00
2
2
2
רוח-1005-209
47972-01
מוזיקה וזיקנה
ד"ר אילת דסה
ב'12:00-14:00
 
2
1
רוח-1002-201
47975-01
שיטות מחקר בתרפיה במוזיקה
ד"ר אבי גלבוע
ב'14:00-16:00
2
 
1
רוח-1005-201
47977-01
כתיבה אקדמית
ד"ר אבי גלבוע
ג'18:00-20:00
 
2
0.5
רוח-1005-209
פרופ' אהוד בודנר
ג'14:00-16:00
 
2
1
רוח-1005-209
ד"ר אילת דסה
ב'12:00-14:00
2
 
1
רוח-1005-201
47998-01
הדרכה לסטאז'
ט.נ.
ללא שיבוץ
2
2
2
 
47998-02
הדרכה לסטאז'
ט.נ.
ללא שיבוץ
2
2
2
 
47999-01
מיומנויות בתרפיה במוזיקה- מתקדם
ט.נ.
ללא שיבוץ
2
2
2