סילבוסים

 

מערכת לפי ימים ושעות תשעט 26.07.18

________________________________________________________
 
 
סילבוסים - שנים קודמות, 2018-19
 
קוד מלא
שם
שם מרצה
מועד
שע' סמ' א'
שע' סמ' ב'
נקודות
חדר

4700001

בחינת כניסה

 
 
 
 
 
 
4700101
קונצרט
 
 
2
2
 
 
4700201
קונצרט שנה ב'
 
 
2
2
 
 
4700301
קונצרט שנה ג'
 
 
2
2
 
 
שירי ארץ ישראל - הז'אנר תוכנו והתהוותו
דר' טלילה אלירם
ב'08:00-10:00
2
2
2
רוח-1005-109
פיתוח שמיעה 1
דר' לאה סילבר
ג'16:00-18:00
2
2
1
רוח-1005-111
4710202
פיתוח שמיעה 1
דר' ילנה רייכר
ג'16:00-18:00
2
2
1
רוח-1005-112
מיומנויות ביבליוגרפיות
דר' שרה זמיר
ג' 18:00-20:00
 
2
1
מתוקשב מלא
תורת המוזיקה 1
דר' לאה סילבר
ג'14:00-16:00
2
2
2
רוח-1005-111
תורת המוזיקה 1 - תרגיל
דר' לאה סילבר
ד'14:00-15:00
1
1
0.5
רוח-1005-111
תורת המוזיקה 1 - תרגיל
דר' לאה סילבר
ד'15:00-16:00
1
1
0.5
רוח-1005-111
מבחני האזנה - סמ' א'
דר' ילנה רייכר
ללא שיבוץ
2
 
 
 
מבחני האזנה - סמ' ב'
דר' ילנה רייכר
ללא שיבוץ
 
2
 
 
תרבויות מוסיקליות בעולם
דר' רחל קולנדר
ב'10:00-12:00
2
 
1
רוח-1005-112
סוגיות וכיווני מחקר במוזיקה של תרבויות העולם
דר' רחל קולנדר
ב'10:00-12:00
 
2
1
רוח-1005-112
התמצאות בפרטיטורה
דר' עטרה איזקסון
ד'12:00-14:00
2
 
1
רוח-1005-109
תולדות המוזיקה המערבית 1
פרופ' איתן חיימו
ב'14:00-18:00
4
 
2
רוח-1005-209
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פרטיטורה 1
ד"ר ילנה רייכר
ג'12:00-13:00
1
1
0.5
רוח-1005-107
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פרטיטורה 1
ד"ר ילנה רייכר
ב'12:00-13:00
1
1
0.5
רוח- 1005-107
הכרת המחשב ותוכנות מוזיקליות
ד"ר שי כהן
 
2
 
0.5
מתוקשב מלא
תולדות המוזיקה המערבית 2
ד"ר שרה זמיר
ד'08:00-10:00 ד'12:00-14:00
 
4
2
רוח-1005-209
תורת המוזיקה 2
פרופ' איתן חיימו+פרופ' איתן אגמון
ג'14:00-16:00
2
2
2
רוח-1005-109
תורת המוזיקה 2
פרופ' איתן חיימו+פרופ' איתן אגמון
ג'17:00-18:00
1
1
0.5
רוח-1005-209
סינתזה צלילית
ד"ר שי כהן
ה'10:00-12:00
2
2
1
רוח-1005-19
יצירה ועריכה דיגיטלית- שימוש בדוגמי צליל
ד"ר שי כהן
ה'12:00-14:00
2
2
2
רוח-1005-19
פיתוח שמיעה 2
ד"ר ילנה רייכר
ג'12:00-14:00
2
2
1
רוח-1005-111
סדנא מעשית - פרוייקטים אינטראקטיביים
ד"ר שי כהן
ה'14:00-16:00
2
2
1
רוח-1005-19
יישומי MAX/MSP למתקדמים
ד"ר שי כהן
ה'16:00-18:00
2
2
2
רוח-1005-19
המוזיקה של קהילות ישראל
ד"ר רחל קולנדר
ב'08:00-10:00
2
 
1
רוח-1005-112
מבחני האזנה - סמ' א'
ד"ר ילנה רייכר
 
2
 
 
 
מבחני האזנה - סמ' ב'
ד"ר ילנה רייכר
 
 
2
 
 
מיומנויות מקלדת
ד"ר רז יצחקי
ד'12:00-14:00
 
2
1
רוח-1005-111
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פרטיטורה 2
ד"ר ילנה רייכר
ב'14:00-15:00
1
1
0.5
רוח 1005-107
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פרטיטורה 2
ד"ר ילנה רייכר
ב'16:00-17:00
1
1
0.5
רוח 1005-107
פיתוח קול 1
אווה בן-צבי
ג'18:00-20:00
2
2
0.5
רוח-1005-111
סדנא ועבודת שדה במוסיקה יהודית
ד"ר רחל קולנדר
ב'08:00-10:00
 
2
1
רוח-1005-112
תולדות המוזיקה המערבית 3
ד"ר עטרה איזקסון
ב'10:00-14:00
4
 
2
רוח-1005-109
תולדות המוזיקה המערבית 4
ד"ר יואל גרינברג
ב'10:00-14:00
 
4
2
רוח-1005-209
4724201
שיטות הוראה בתאוריה
ד"ר רז יצחקי
ד'12:00-14:00
2
 
1
רוח-1005-111
הידברות מוזיקלית: ערבים-יהודים
ד"ר אבי גלבוע ושהד אבו חמד
ד'14:00-18:00
4
 
2
רוח-1005-209
4724302
הידברות מוזיקלית: ערבים-יהודים
ד"ר אבי גלבוע ושהד אבו חמד
ד'14:00-18:00
4
 
2
רוח-1005-209
4730101
קונטרפונקט
ד"ר לאה סילבר
ניתן יחד עם קורס 47-110-01
2
 
1
 
קונטרפונקט
ד"ר לאה סילבר
ניתן יחד עם קורס 47-110-02
1
 
0.5
 
מבחני האזנה - סמ' א'
ד"ר ילנה רייכר
 
2
 
 
 
מבחני האזנה - סמ' ב'
ד"ר ילנה רייכר
 
 
2
 
 
סמינריון חובה לתלמידי תואר ראשון
ד"ר שרה זמיר
ב'14:00-17:00
 
3
1.5
רוח-1005-209
סמינריון חובה לתלמידי תואר ראשון
פרופ' יהודית פריגישי
ג'13:00-16:00
3
 
1.5
רוח-1005-207
4733901
נתוח יצירות
פרופ' איתן אגמון
ב'10:00-13:00
 
3
1.5
רוח-1005-111
ניצוח
ד"ר לאה סילבר
ד'10:00-12:00
2
2
2
רוח-1005-111
יסודות המוזיקה הערבית
ד"ר מוחמד כלף
ד'18:00-20:00
2
 
1
רוח-1005-109
סדנא מעשית למוזיקאים בקהילה
ד"ר רז יצחקי
ב'18:00-20:00
 
2
1
רוח-1005-110
פתוח קול 2
אווה בן-צבי
ב'18:00-20:00
2
2
0.5
רוח-1005-111
4742301 גלגולו של ניגון: המוסיקה והמחול בחסידות וביצירה ביידיש לדורותיה ד"ר לוקין מיכאל      2    
4744901 מתודיקה של הוראת התיפוף ד"ר מוחמד כלף          
4746701
ניגונה של עיירה
דר' מיכאל לוקין
ד'18:00-20:00
 
2
1
יהדות-205- 604
מקהלה
ד"ר לאה סילבר
ד'16:00-18:00
2
2
0.5
רוח-1005-109
4754401
אנסמבל קאמרי
ד"ר יואל גרינברג
ג'10:00-12:00
2
2
0.5
רוח-1005-109
4754402
אנסמבל קאמרי
ד"ר יואל גרינברג
ג'12:00-14:00
2
2
0.5
רוח-1005-109
מקהלה - כללי
ד"ר לאה סילבר
ד'16:00-18:00
2
2
2
רוח-1005-109
4756401
אנסמבל קאמרי - כללי
ד"ר יואל גרינברג
ג'10:00-12:00
2
2
2
רוח-1005-109
4756501
אנסמבל קאמרי-כללי
ד"ר יואל גרינברג
ג'12:00-14:00
2
 
1
רוח-1005-109
4756601
אנסמבל קאמרי-כללי
ד"ר יואל גרינברג
ג'12:00-14:00
 
2
1
רוח-1005-109
מקהלה- בחירה
ד"ר לאה סילבר
ד'16:00-18:00
2
2
2
רוח-1005-109
אנסמבל קאמרי- בחירה
ד"ר יואל גרינברג
ג'10:00-12:00
2
2
2
רוח-1005-109
4770501
תזמור סונוריקה וטרנסקריפציה במוזיקה בת זמננו 2
פרופ' בטי אוליברו
ד'10:00-13:00
3
 
1.5
רוח-1005-207
4771201
ניתוח פרטיטורות בנות זמננו 2
פרופ' בטי אוליברו
ג'10:00-13:00
3
 
1.5
רוח-1005-207
4771601
סמינר בקומפוזיציה 
 (למתמחי קומפוזיציה בלבד)
פרופ' לבינסון גדעון     3    
4772001
הרמוניה ופוליפוניה בת זמננו 1
פרופ' לבינסון גדעון     3    
מעבר לקול הכשרת מנחים לשילוב שוויוני במוזיקה
ד"ר אבי גלבוע   2      
הפואטיקה של מחזורי מיניאטורות לפסנתר: שירים ללא מילים
ד"ר שרה זמיר
ב'14:00-17:00
3
 
1.5
רוח-1005-112
4776201
תיזה לתואר שני
 
 
 
 
 
 
4776301
בחינה לתואר שני מסלול ללא תיזה
 
 
 
 
 
 
4776801
עבודה שוות ערך לתיזה
 
 
 
 
 
 
4776901
עבודת דוקטור
 
 
 
 
 
 
47778301 מוסיקה יהודית:  "סאונד" ומנגינה בתפילה האשכנזית (יסוד) פרופ' יהודית פריגישי   3      
שיטות מחקר
ד"ר שרה זמיר
ב'17:00-19:00
2
2
2
רוח-1005-207
סינתזה צלילית
ד"ר שי כהן
ה'10:00-12:00
2
2
2
רוח 1005-19
יסודות באתנומוזיקולוגיה
פרופ' יהודית פריגישי
ב'10:00-14:00
4
 
2
רוח-1005-207
יצירה ועריכה דיגיטלית-שימוש בדוגמי צליל
ד"ר שי כהן
ה'12:00-14:00
2
2
2
רוח -1005-19
אופרה רומנטית
ד"ר עטרה איזקסון
ב'12:00-14:00
 
2
1
רוח-1005-109
4785401 יסודות המחקר במוזיקולוגיה (יסוד) פרופ' יהודית פריגישי     3    
תכנות אודיו ויזואלי 2
ד"ר שי כהן
ה'18:00-20:00
2
2
2
רוח-1005-19
עיצוב פסקול למדיה חזותית
ד"ר שי כהן
ד'12:00-14:00
2
2
2
רוח-1005-19
סדנא מעשית-פרוייקטים אינטראקטיביים
ד"ר שי כהן
ה'14:00-16:00
2
2
2
רוח -1005-19
יישומי MAX/MSP למתקדמים
ד"ר שי כהן
ה'16:00-18:00
2
2
2
רוח -1005-19
קולקויום מחלקתי
ד"ר אבי גלבוע  
ג'16:00-17:00
1
1
1
רוח-1005-109
4792001
אלתור- פיתוח היצירתיות והמשחקיות
דוד שוורץ
ג'12:00-14:00
 
2
0.5
רוח-1005-203
אלתור- פיתוח מיומנויות ליווי
ד"ר רז יצחקי
ב'14:00-16:00
2
 
0.5
רוח-1005-201
4792301
שילוב תנועה בטיפול במוזיקה
גלית ליבק
  2      
קצב ככלי טיפולי
ט.נ.
ב'18:00-20:00
2
 
0.5
רוח-1005-203
4792701
המוזיקה של המטפל
דוד שוורץ
ג'12:00-14:00
2
 
0.5
רוח-1005-203
4793201 הגוף ככלי עפרי קינן אסתר    2 2 2  
פרקטיקום שנה א'
ד"ר אילת דסה
ב'10:00-12:00
2
2
1
רוח-1005-201
4794401
משמעות המוזיקה בטיפול והדרכה
ד"ר נחמה יהודה
ג'12:00-14:00
2
2
2
רוח-1005-201
סמינר לתיאורי מקרה
ד"ר אילת דסה
ג'10:00-12:00
 
2
1
רוח-1005-201
קבוצת תרפיה במוזיקה שנה א'
ד"ר מאיה יאיר
ב'16:00-18:00
2
2
1
רוח-1005-203
4795701
עבודה מעשית שנה א'
ד"ר אילת דסה
ללא שיבוץ
2
2
2
 
שיטות מחקר בתרפיה במוזיקה
ד"ר אבי גלבוע
ג'14:00-16:00
2
 
1
רוח-1005-201
סמינריון מחקר כמותי
פרופ' אהוד בודנר
ב'14:00-16:00
 
2
1
רוח-1002-201
תיאוריות ושיטות בתרפיה במוזיקה- הרצאה
ד"ר אבי גלבוע
ג'18:00-20:00 ג'14:00-16:00
2
2
2
רוח-1005-201
4796501 תורת הראיון הטיפולי פרופ' אהוד בודנר, ד"ר רות רוזן צבי          

 

תיאוריות ושיטות בתרפיה במוזיקה- תרגיל
ד"ר אבי גלבוע
ג'16:00-17:00

 

1
1
0.5
רוח-1005-201
הפסיכולוגיה של המוזיקה
ד"ר אילת דסה
ג'10:00-12:00
2
0
1
רוח-1005-201
פסיכופתולוגיה
פרופ' אהוד בודנר
ג'10:00-12:00
2
2
2
רוח-1005-209
4797001 הדרכת הורים (צעירים)            
4797201
מוזיקה וזיקנה
ד"ר אילת דסה
ב'12:00-14:00
 
2
1
רוח-1002-201
4797501
שיטות מחקר בתרפיה במוזיקה
ד"ר אבי גלבוע
ב'14:00-16:00
2
 
1
רוח-1005-201
4797701
כתיבה אקדמית
ד"ר אבי גלבוע
ג'18:00-20:00
 
2
0.5
רוח-1005-209
סמינריון מחקר כמותי
פרופ' אהוד בודנר
ג'14:00-16:00
 
2
1
רוח-1005-209
4798001 הדרכת הורים (מתקדמים) עציוני אהובה      2    
4798101 תורת הראיון הטיפולי ד"ר רות רוזן צבי          
טיפול במוזיקה בפגיעות נוירלוגיות
ד"ר אילת דסה
ב'12:00-14:00
2
 
1
רוח-1005-201
4799801
הדרכה לסטאז'
ט.נ.
ללא שיבוץ
2
2
2
 
4799802
הדרכה לסטאז'
ט.נ.
ללא שיבוץ
2
2
2
 
4799901
מיומנויות בתרפיה במוזיקה- מתקדם
ט.נ.
ללא שיבוץ
2
2
2