סילבוסים

 
סילבוסים - 2018-19
קוד מלא
שם
מרצים
שע' סמ' א'
שע' סמ' ב'
נק"ז
חדר
מועד
בחינת כניסה
ד"ר גרינברג יואל
 
 
 
 
 
קונצרט
ד"ר איזקסון עטרה
2
2
 
 
 
קונצרט שנה ב'
ד"ר איזקסון עטרה
2
2
 
 
 
קונצרט שנה ג'
ד"ר איזקסון עטרה
2
2
 
 
 
שירי ארץ ישראל - הז'אנר תוכנו והתהוותו
ד"ר אלירם טלילה
2
2
2
109
ב'08:00-10:00
פיתוח שמיעה 1
ד"ר רייכר-טמין ילנה
2
2
1
209
ב'17:00-19:00
מיומנויות ביבליוגרפיות
אפרת מור
 
2
1
 
 
סדנא מעשית בקוגניציה מוזיקלית
ד"ר כהן שי
 
2
1
19
ה'10:00-12:00
תורת המוזיקה 1 - הרצאה
ד"ר גרינברג יואל
2
2
2
112
ב'14:00-16:00
תורת המוזיקה 1- תרגיל
ד"ר גרינברג יואל
1
1
0.5
112
ב'16:00-17:00
שפת MAX וישומי MIDI
ד"ר כהן שי
2
2
1
19
ה'12:00-14:00
אקוסטיקה ותורת הכלים
ד"ר כהן שי
2
 
1
19
ה'10:00-12:00
קומפוזיציה בעידן הפוסט דיגיטלי
ד"ר כהן שי
2
2
1.5
19
ה'14:00-16:00
מבחני האזנה - סמ' א'
ד"ר רייכר-טמין ילנה
2
 
 
 
 
מבחני האזנה - סמ' ב'
ד"ר רייכר-טמין ילנה
 
2
 
 
 
מוזיקה בתרבויות העולם
ד"ר קולנדר רחל
2
 
1
209
ב'10:00-12:00
סוגיות וכיווני מחקר במוזיקה של תרבויות העולם
ד"ר קולנדר רחל
 
2
1
209
ב'08:00-10:00
התמצאות בפרטיטורה
פרופ' אוליברו בתיה
2
 
1
207
ג'12:00-14:00
עבודת אולפן וישומי AUDIO
ד"ר כהן שי
2
2
2
19
ה'16:00-18:00
תולדות המוזיקה המערבית 1
פרופ' פריגישי יהודית
4
 
2
209
ג'14:00-18:00
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פרטיטורה 1
ד"ר רייכר-טמין ילנה
1
1
0.5
107
ב'13:00-14:00 ג'12:00-13:00
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פרטיטורה 1
ד"ר רייכר-טמין ילנה
1
1
0.5
107
ג'18:00-19:00 ג'13:00-14:00
הכרת המחשב ותוכנות מוזיקליות
ד"ר כהן שי
1
1
0.5
 
 
תולדות המוזיקה המערבית 2
ד"ר איזקסון עטרה
 
4
2
109
ב'10:00-14:00
תורת המוזיקה 2
פרופ' אגמון איתן
2
2
2
111
ג'12:00-14:00
תורת המוזיקה 2
פרופ' אגמון איתן
1
1
0.5
111
ג'17:00-18:00
פיתוח שמיעה 2
ד"ר רייכר-טמין ילנה
2
2
1
209
ב'14:00-16:00 ב'12:00-14:00
המוזיקה של קהילות ישראל
ד"ר קולנדר רחל
2
 
1
209
ב'08:00-10:00
מבחני האזנה - סמ' א'
ד"ר רייכר-טמין ילנה
2
 
 
 
 
מבחני האזנה - סמ' ב'
ד"ר רייכר-טמין ילנה
 
2
 
 
 
מקהלות ילדים
גב' נעמי טפלו
2
 
1
111
ד'14:00-16:00
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פרטיטורה 2
ד"ר רייכר-טמין ילנה
1
1
0.5
107
ג'14:00-15:00
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פרטיטורה 2
ד"ר רייכר-טמין ילנה
1
1
0.5
107
ג'16:00-17:00 ג'15:00-16:00
מוזיקה יהודית-שיטות מחקר
ד"ר קולנדר רחל
 
2
1
209
ב'10:00-12:00
תולדות המוזיקה המערבית 3
ד"ר איזקסון עטרה
4
 
2
109
ב'10:00-14:00
תולדות המוזיקה המערבית 4
ד"ר גרינברג יואל
 
4
2
111
ב'14:00-18:00
הידברות מוזיקלית: ערבים-יהודים
גב' אבו חמד שהד ד"ר גלבוע אבי
4
 
2
209
ד'14:00-18:00
הידברות מוזיקלית: ערבים-יהודים
גב' אבו חמד שהד ד"ר גלבוע אבי
4
 
2
209
ד'14:00-18:00
סוגיות בהוראת תולדות המוזיקה בבי"ס תיכוניים
ד"ר איזקסון עטרה
 
2
1
109
ד'14:00-16:00
קונטרפונקט
 
2
 
1
112
ב'14:00-16:00
קונטרפונקט
 
1
 
0.5
112
ב'16:00-17:00
מבחני האזנה - סמ' א'
ד"ר רייכר-טמין ילנה
2
 
 
 
 
מבחני האזנה - סמ' ב'
ד"ר רייכר-טמין ילנה
 
2
 
 
 
סמינריון חובה לתלמידי תואר ראשון
דר' עודד ארז
 
3
1.5
112
ג'15:00-18:00
סמינריון חובה לתלמידי תואר ראשון
פרופ' פריגישי יהודית
3
 
1.5
207
ב'10:00-13:00
נתוח יצירות
פרופ' אגמון איתן
3
 
1.5
111
ג'14:00-17:00
יסודות המוזיקה הערבית
מר כלף מוחמד מוסא
 
2
1
111
ד'16:00-18:00
סדנא מעשית למוזיקאים בקהילה
ד"ר יצחקי רז
 
2
1
110
ג'18:00-20:00
פיתוח קול
גב' בן-צבי אוה
2
2
0.5
111
ד'18:00-20:00 ב'18:00-20:00
תותחים רועמים ומוזות מזמרות: מוזיקה ומלחמה
ד"ר גרינברג יואל
 
3
1.5
109
ג'12:00-15:00
תולדות הג'ז
ד"ר יצחקי רז
2
 
1
110
ג'18:00-20:00
סדנא מעשית למוזיקאים בקהילה
ד"ר יצחקי רז
 
2
0.5
110
ג'18:00-20:00
גלגולו של ניגון: מוזיקה ומחול בחסידות וביצירה ביידיש לדורותיה
מר לוקין מיכאל
2
2
2
 יינתן בבניין אחר
ד' 18:00-20:00
פרויקטים מוזיקליים קהילתיים א'
ד"ר אבי גלבוע
 
2
1
111
ב'08:00-10:00
מתודיקה של הוראת התיפוף
מר כלף מוחמד מוסא
 
2
0.5
111
ד'18:00-20:00
אנסמבל קאמרי
ד"ר גרינברג יואל
2
2
0.5
109
ג'10:00-12:00
אנסמבל קאמרי - כללי
ד"ר גרינברג יואל
2
2
2
109
ג'10:00-12:00
אנסמבל קאמרי-כללי
ד"ר גרינברג יואל
2
 
1
109
ג'10:00-12:00
אנסמבל קאמרי-כללי
ד"ר גרינברג יואל
 
2
1
109
ג'10:00-12:00
אנסמבל קאמרי- בחירה
ד"ר גרינברג יואל
2
2
2
109
ג'10:00-12:00
תכנון וארגון מחקר במוזיקה (יסוד)
דר' עודד ארז
2
 
1
112
ג'14:00-16:00
ניתוח פרטיטורות בנות זמננו 1
פרופ' אוליברו בתיה
2
 
1
20
ה'10:00-12:00
סמינר קומפוזיציה 1
פרופ' לבינסון גדעון
 
3
1.5
 
ג'10:00-13:00
הרמוניה ופוליפוניה בני זמננו 1
פרופ' לבינסון גדעון
 
3
1.5
 
ה'10:00-13:00
זהות וחוויה יהודית במוזיקה ובספרות במאה ה19- וה20- (נושא)
פרופ' פריגישי יהודית
 
3
1.5
112
ב'17:00-20:00
מוזיקה פופולירית
דר' עודד ארז
 
2
1
112
ג'18:00-20:00
מוזיקה בקולנוע- נושא
דר' עודד ארז
2
 
1
111
ב'14:00-16:00
מוזיקה בקולנוע- תרגיל
דר' עודד ארז
2
 
1
111
ב'16:00-18:00
תיזה לתואר שני
ד"ר גלבוע אבי
 
 
 
 
 
בחינה לתואר שני מסלול ללא תיזה
ד"ר גלבוע אבי
 
 
 
 
 
עבודה שוות ערך לתיזה
ד"ר גלבוע אבי
 
 
 
 
 
עבודת דוקטור
ד"ר גלבוע אבי
 
 
 
 
 
מעבר לקול
ד"ר גלבוע אבי
0
2
0.5
209
ג'14:00-16:00
מוזיקה יהודית- סאונד ומנגינה בתפילה האשכנזית- נושא
פרופ' פריגישי יהודית
3
 
1.5
209
ג'18:00-21:00
יסודות המחקר המוסיקולוגי (יסוד)
פרופ' פריגישי יהודית
 
3
1.5
112
ג'09:00-12:00
סדנא מעשית בקוגניציה מוזיקלית
ד"ר כהן שי
 
2
1
19
ה'10:00-12:00
שפת MAX ויישומי מידי
ד"ר כהן שי
2
2
2
19
ה'12:00-14:00
אקוסטיקה ותורת הכלים
ד"ר כהן שי
2
 
1
19
ה'10:00-12:00
עבודת אולפן ויישומי אודיו
ד"ר כהן שי
2
2
2
19
ה'16:00-18:00
תכנות אודיו ויזואלי
ד"ר כהן שי
2
2
2
19
ה'18:00-20:00
קומפוזיציה בעידן הפוסט דיגיטלי
ד"ר כהן שי
2
2
2
19
ה'14:00-16:00
המוזיקה של שופן-נושא
פרופ' אגמון איתן
 
3
1.5
111
ג'14:00-17:00
כתיבה אקדמית
דר' עודד ארז
 
2
1
 
 
קולקוויום 2
ד"ר גלבוע אבי
1
0
0.5
109
ג'16:00-17:00
קולקוויום - חלק ב'
ד"ר גלבוע אבי
0
1
0.5
109
ג'16:00-17:00
שילוב תנועה בטיפול במוזיקה
גב' ליבק גלית
2
 
0.5
201
ג'14:00-16:00
השיר ככלי טיפולי
ד"ר גלבוע אבי
 
2
0.5
201
ג'12:00-14:00
הדרכת הרכבים
ד"ר יצחקי רז
2
 
0.5
110
ג'16:00-18:00
אלתור - פיתוח היצירתיות והמשחקיות במוזיקה
פרופ' אוליברו בתיה
2
 
1
207
ג'14:00-16:00
השיר ככלי טיפולי
ד"ר גלבוע אבי
 
2
1
201
ג'12:00-14:00
הגוף ככלי
גב' עופרי אסתר
2
2
2
201
ג'16:00-18:00
פרקטיקום שנה ב'
ד"ר דסה אילת
2
2
1
201
ב'10:00-12:00
הדרכה בקבוצות קטנות
ד"ר גלבוע אבי
1
1
0.5
203
ב'18:00-19:00
הדרכה בקבוצות קטנות
ד"ר יהודה נחמה
1
1
0.5
207
ב'18:00-19:00
קבוצת תרפיה במוזיקה- שנה ב'
ד"ר יאיר מאיה
2
2
1
203
ב'16:00-18:00
עבודה מעשית שנה ב'
ד"ר דסה אילת
2
2
2
 
 
סמינר לתיאורי מקרה
ד"ר דסה אילת
 
2
1
201
ב'12:00-14:00
סמינריון מחקר איכותני
ד"ר גלבוע אבי
2
 
1
201
ג'10:00-12:00
תורת הראיון הטיפולי
דר' רות רוזן  צבי
 
2
1
209
ג'12:00-14:00
גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה
פרופ' בודנר אהוד
2
 
1
201
ב'14:00-16:00
תהליכים קבוצתיים בתרפיה במוזיקה
ד"ר בן סימון משה
 
4
2
209
ג'16:00-20:00
הדרכת הורים
עציוני אהובה
 
2
1
209
ג'10:00-12:00
גישות בטיפול בזקנים
פרופ' בודנר אהוד
 
2
1
201
ב'14:00-16:00
טיפול במוזיקה בפגיעות נוירולוגיות
ד"ר דסה אילת
 
2
1
201
ג'14:00-16:00
שיטות מחקר בתרפיה במוזיקה- מתקדם
ד"ר גלבוע אבי
2
 
0.5
201
ג'18:00-20:00
סמינריון מחקר איכותני
ד"ר גלבוע אבי
2
 
1
201
ג'10:00-12:00
הדרכת הורים
עציוני אהובה
 
2
1
209
ג'10:00-12:00
תורת הראיון הטיפולי
דר' רות רוזן  צבי
 
2
1
209
ג'12:00-14:00
הפסיכולוגיה של המוזיקה
ד"ר דסה אילת
2
 
1
201
ב'12:00-14:00