לו"ז ורשימות קורסים

 

רשימת קורסי מחלקה לשנת הלימודים תשע"ט

לוח זמנים אקדמי- תשע"ט

קורסי בחירה במחלקה- תשע"ט (לתלמידי המחלקה למוזיקה בלבד)

קורסים כלליים הפתוחים לכלל תלמידי האוניברסיטה (ללא צורך במבחן כניסה)

מס' הקורס

סמסטר

נושא הקורס

שם המרצה

יום ושעה

47-072-01          

שנתי

שירי ארץ ישראל

ד"ר טלילה אלירם

 

ב' 8:00-10:00

47-118-01            

א'

מוזיקה בתרבויות העולם

 

ד"ר קולנדר רחל

ב' 10:00-12:00

47-119-01

ב'

סוגיות וכיווני מחקר במוזיקה

של תרבויות העולם

 

ד"ר רחל קולנדר

ב' 10:00-12:00

47-208-01

א

מוזיקה של קהילות ישראל

ד"ר רחל קולנדר

ב' 08:00-10:00

47-421-01

א

תולדות הג'ז

ד"ר רז יצחקי

ג' 18:00-20:00

47-402-01

ב

יסודות המוזיקה הערבית

ד"ר מוחמד כלף

ד' 16:00-18:00

 

 

 

 

 

 
לקורסי הבחירה של ד"ר קולנדר יש צורך בקריאת תווים
לקורס בחירה של ד"ר מוחמד כלף יש למלא שאלון