קומפוזיציה

להרשמה

במסלול זה מתמקצעים הסטודנטים בתחום ההלחנה והם עושים זאת עם פרופ' גדעון לבינסון  ופרופ' בטי אוליברו – מבכירי המלחינים בארץ.

 

קורסים

היקף הלימודים הוא 50 נ.ז (25 ש"ש) הכולל את הקורסים הבאים:

  • סמינר קומפוזיציה 1+2
  • הרמוניה ופוליפוניה בני זמננו 1+2
  • תזמור, סונוריקה וטרנסקריפציה במוזיקה בת זמננו 1+2
  • ניתוח פרטיטורות בנות זמננו 1+2
  • 4 קורסי "נושא" ו"יסוד" הניתנים במחלקה, מהם קורס "יסוד" אחד לפחות
  • 2 קורסי טכנולוגיות מוזיקליות הניתנים במחלקה
  • סמינר מחלקתי (קולוקוויום) - 2 סמססטרים

על הסטודנט לכתוב עבודה סמינריונית אחת בציון של 85% לפחות

דרישות נוספות, כגון שפה ויהדות, על פי המופיע בתקנון הועדה לתואר שני.
 

עבודת גמר (תזה)

כעבודת תזה על התלמיד לחבר 4 יצירות קאמריות (2 בכל שנה) שיאושרו ע"י המחלקה.

 

תהליך קבלה

בשלב ראשון יש ליצור קשר עם מרצי המגמה פרופ' גדעון לבינסון ופרופ' בטי אוליברו ולשלוח להם חומרים רלוונטיים. אם הם רואים שיש התאמה נקבעת וועדת מתמחים שקובעת את מסגרת התואר, אם נדרשים קורסי השלמה וכד'.