מרצה

ד"ר מרים שיר

מרצה
דוא"ל
music.dept@biu.ac.il
קורות חיים

ד"ר מרים שיר

ילידת ירושלים (1935). לאחר לימודי התיכוניים למדתי באקדמיה למוסיקה (אח"כ נקראה: על שם רובין") בירושלים וסיימתי בתעודת מורה לפסנתר בשנת 1956. שירותי הצבאי נדחה בשל כך ולאחריו העדפתי ללמוד ספררוחנת ועבדתי בספריה הלאומית כספרנית מוסיקה.

לשם התמחות בתחום חדש זה קבלתי מלגה מקרן חינוך אמריקה-ישראל וזכיתי גם במלגת נסיעה מקרן פולברייט. בעת שהותי באניברסיטת שיקגו בין השנים 1964-66 בחרתי להחליף את לימודי הספרנות בלימודי מוסיקלוגיה לתואר שני. נושא התיזה היה מקור עברי עתיק שניסה להסביר את תופעת התהודה האקוסטית של מיתרים:

Delmedigo’s “Sefer Elim” as a Hebrew Source on Music Theory”

היא הוגשה לאונברסיטת שיקגו בתחילת שנת 1972

הקשר שלי עם המחלקה למוסקולוגיה באוניברסיטת בר-אילן החל כאשר נתבקשתי לשמש כספרנית מוסיקה בתחילת דרכה של המחלקה. אולם החלטתי להמשיך את הלימודי לתואר דוקטור והתחלתי להדריך וללמד קורסים שונים במחלקה. ההוראה באיניברסיטה התהנלה במקביל ללימודי הדוקטורט בהנחייתה של פרופ' בתיה חורגין בנושא:

The Role of Dynamics in Beethoven’s Instrumental Works (1989)

משנת 1992 ועד לפרישתי לגימלאות בשנת 2000 לימדתי קורסים מסוגים שונים במחלקה בתחום המוסיקה המערבית: קורסים כלליים וקורסי חובה ורשות לתארים הראשון והשני.

תחומי העניין העיקריים שלי הם: התקופה הקלאסית והקבלות וקשרי גומלין בין אמנות המוסיקה והאמנויות הויזואליות, עם מיקוד בקולנוע.

תאריך עדכון אחרון : 06/09/2022