אגף המוזיקה במכון לקידום האינטגרציה החברתית

אגף המוזיקה במכון לקידום האינטגרציה החברתית

המכון לקידום האינטגרציה החברתית במערכת החינוך הוקם על-ידי פרופ' יהודה אמיר ז"ל בשנת 1982, כדי לקדם את הלמידה של תלמידים בתחומים שונים, במסגרות הטרוגניות. כדי להגשים מטרה זו הוקמו במכון לאינטגרציה, במהלך השנים, אגפים שונים ובכללם מתמטיקה, אנגלית, ספרות, מוזיקה, מדעים, וגישור. 

מה שמייחד את אגף המוזיקה במכון לאינטגרציה הוא טיפוח חינוך מוסיקלי רחב, עשיר ומובנה, בד בבד עם לימוד ערכים חברתיים של שיתוף פעולה יצירתי בקבוצה תומכת. פיתוח המיומנויות המוזיקליות נעשה באופנים שונים (שמיעתי, ויזואלי, תנועתי, מילולי, ועוד), תוך שימוש גם באמצעים טכנולוגיים עכשוויים ומגוונים.

רציונל

מוזיקה היא לנו בבחינת טבע שני - חלק בלתי נפרד מחיינו, הן כיחידים והן כחברה. ההאזנה למוזיקה, ההנאה ממנה וההיענות לה היא ראשונית וטבעית. ההנאה וההיענות מתבססים על ידע אינטואיטיבי, המתפתח תוך חשיפה למוזיקה הנשמעת בסביבה. 

מה איפוא מקומו של החינוך המוזיקלי במסגרות הלימוד? תפקידו להביא את הידע אינטואיטיבי לידי מודעות הלומד, להרחיבו, להעשירו, וליצור השתתפות פעילה בחוויית הלמידה המוזיקלית. 

אגף המוזיקה מסייע לתהליך זה באמצעות תכניות למידה ופיתוח חומרי למידה למורים, פעילויות באתר, השתלמויות למורים וקונצרטים.  

אגף המוזיקה במכון לקידום האינטגרציה החברתית