כנס השקה לבי"ס לדיאלוג מוזיקלי ע"ש אברהם עומר ז"ל

הזמנה

לכנס השקה לבי"ס לדיאלוג מוזיקלי ע"ש אברהם עומר ז"ל

המתקיים במחלקה למוזיקה בתמיכתה האדיבה של משפחת נאמן 

מצ"ב טופס ההזמנה בו קישור לרישום לכנס