פרופ' אנדרה היידו, פרופ' אמריטוס

פרופ'
פרופ' בדימוס
היידו, פרופ' אמריטוס אנדרה

קורות חיים

הלך לעולמו ב-1.8.2016

אנדרה חיידו וחברי הנסמבל "האומן חי"

אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למוזיקה, אודיטוריום ע"ש מכלה רוזנברג פולצר - 9 ביאנואר 2007.

לגבי חייו ועבודותיו:

http://andrehajdu.com

http://www.nigun.info/haidu.html

תחומי מחקר

הלך לעולמו ב-1.8.2016

לגבי חייו ועבודותיו:

http://www.nigun.info/haidu.html

אמצעי התקשורת

הלך לעולמו ב-1.8.2016

לגבי חייו ועבודותיו:

http://www.nigun.info/haidu.html