כנס בין-תחומי על ספרות ומוזיקה

12/12/2016 - 09:30 - 19:30

מחווה לקראת סיום כהונתה של דקאן מדעי הרוח
פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב
יום ב' | 12.12.16 | י”ב כסלו תשע”ז | אודיטוריום בנין מוזיקה, 1005| אוניברסיטת בר-אילן

9:30
התכנסות
9:45-10:15
ד”ר אבי גלבוע, ראש המחלקה למוזיקה
ד”ר שלומי מועלם, ראש המחלקה לספרות משווה
פרופ' מרים פאוסט, רקטור האוניברסיטה
פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב, דקאן מדעי הרוח
10:15-11:15
הרצאת פתיחה
דב שוורץ - אוניברסיטת בר-אילן
מוזיקה וספרות בעולם היהודי:
כיצד יש לחקור את הזיקה ביניהן?
11:15-12:15
מושב א': ספרות, מוזיקה, קדושה
מיכאל לוקין - האוניברסיטה העברית)ו
זעירא דמן חברייא: על לידתו של הריקוד החסידי
שלומי מועלם - אוניברסיטת בר-אילן
שפה מוזיקלית כמשמעות מוחלטת בכתבי הקודש בהודו
12:15-12:30
הפסקת קפה
12:30-13:30
מושב ב': מהבדידות של רוברט למחאה של בוב
עטרה איזקסון - אוניברסיטת בר-אילן
בדידות קיומית בלידר של רוברט שומן
עודד ארז - האוניברסיטה העברית
בוב דילן בניופורט: המהפכה של הזמר-כותב כאמן מודרני
13:30-14:30
הפסקת צהריים
14:30-16:00
מושב ג': צלילים במלים
מיכל בן-חורין - אוניברסיטת בר-אילן
מוזיקת הזיכרון או הפואטיקה של תומאס מאן
נפתלי וגנר - האוניברסיטה העברית
שירת הברבור של בטהובן בסיפורת
יואל גרינברג - אוניברסיטת בר-אילן
בין סדר לכאוס על משמעות הפוגה
מבאך וגיתה ועד האכסלי וקנדינסקי
16:00-17:15
מושב ד':  בסוד היצירה
שרה שהם
"ציות סיוט" : על "ילדה מזלג וילדה כף" מאת נורית זרחי
17:15-17:30
הפסקת קפה
17:30-18:00
הרצאת סיכום
18:00-18:30
יוזף היידן  (1732-1809 )
ד"ר מיכל בן-חורין,  דר יואל גרינברג , דר אבי גלבוע ,דר שלומי מועלם