מסלול חדש רב גילאי יחודי בהוראת מוזיקה

מסלול חדש רב גילאי יחודי בהוראת מוזיקה

לכיתות א'-י"ב במח' למוזיקה ובחוג להכשרת מורים באוניברסיטת בר אילן

תכנית מקצועית. מחקרית. חוייתית. מעשית. תומכת. יחס אישי.

טובי המרצים בתחומם. מלגות!  שנתיים, בד"כ יום בשבוע.

ראש המסלול  דר' עטרה איזקסון isaacsa@biu.ac.il