קורס בחירה חדש במחלקה!

קורס בחירה חדש במחלקה למוזיקה

שם הקורס: "צלילי זיכרון – מוסיקה יהודית בשואה"

מספר הקורס: 47-075

ש"ש: 1

שימו לב- דרישות לקורס: קריאת תווים בסיסית

לסילבוס- לחץ כאן!