סגל אקדמי

ראש המחלקה

טלפון
ד"ר אבי גלבוע פרופ' אבי גלבוע 03-5317272

סגל אקדמי

טלפון
פרופ' איתן אגמון 03-5317986
פרופ' בטי אוליברו 03-5317191
ד"ר עטרה איזקסון 03-5317190
ד"ר טלילה אלירם 03-5318695
גב' מור אפרת 035317193
גב' אלונה אפשטיין
ד"ר עודד ארז
פרופ' אהוד בודנר 03-5318090
מר שרון בלנק
גב' אווה בן-צבי 03-5318405
ד"ר אבי גלבוע פרופ' אבי גלבוע 03-5317272
ד"ר יואל גרינברג 03-5318405
Dr. Ayelet Dassa ד"ר אילת דסה
ד"ר שרה זמיר 03-5318405
ד"ר נחמה יהודה 03-5317191
תמונה ד"ר רז יצחקי
ד"ר שי כהן ד"ר שי כהן 03-5318405
ד"ר מוחמד כלף 035318405
פרופ' גדעון לבינסון 03-5317192
גב' גלית ליבק
גב' טפלו נעמי
ד"ר לאה סילבר 03-5317190
פרופ' יהודית פריגישי 03-5317986
ד"ר רחל קולנדר 03-5317192
גב' אסתי קינן-עפרי
ד"ר רות רוזן צבי
פרופ' ילנה רייכר (טמין)
מר דוד שוורץ
מר אורי שחר