סגל אקדמי

ראש המחלקה

טלפון
ד"ר יואל גרינברג 03-5318405

מוזיקולוגיה, אתנומוזיקולוגיה, תיאוריה והוראה - סגל מחקרי

קומפוזיציה

טלפון
פרופ' בטי אוליברו 03-5317191
ד"ר שי כהן ד"ר שי כהן 03-5318405
פרופ' גדעון לבינסון 03-5317192

טכנולוגיות מוזיקליות

טלפון
ד"ר שי כהן ד"ר שי כהן 03-5318405

חינוך מוזיקלי

טלפון
ד"ר עטרה איזקסון 03-5317190

תרפיה

טלפון
פרופ' אהוד בודנר 03-5318090
ד"ר אבי גלבוע פרופ' אבי גלבוע 03-5317272
Dr. Ayelet Dassa ד"ר אילת דסה