ד"ר שרה זמיר

ד"ר
סגל אקדמי
זמיר שרה
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

מרצה
בוגרת המחלקה למוזיקה,
אוניברסיטת בר-אילן, 2005.
מתמחה במחקר בין- תחומי,
ספרות ומוזיקה, רוסיני

תואר ראשון - 1999 - בהצטיינות יתירה
תואר שני -2000 - בהצטיינות (כלת פרס הרקטור) בהנחיית ד"ר בט שמגר. נושא התיזה: תפקידם של כלי             הנשיפה בבניית הפרופיל הדרמטי בסימפוניות של שומאן.                    
תואר שלישי - 2004 בציון מעולה בהנחיית ד"ר בט שמגר ופרופ' ז'ולייט חסין ז"ל מהמחלקה לספרות משווה. נושא הדיסרטציה: הנשי הנצחי (The Eternal Feminine)כהכרזה אסתטית על פי קללת פאוסט מאת ברליוז, סימפונית פאוסט מאת ליסט והאופרה מפיסטופלה מאת אריגו בויטו.
מילגאית הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים - מילגה מלאה

הקימה וניהלה את משרד הקונצרטים של המחלקה בין השנים 2005-2015

פירסומים

Peer -Reviewed Journals


"Reading the Words of A Musical Portrait: Eternal-Marguerite in Berlioz's La Damnation de Faust." Svensk tidskrift för musikforskning (STM online 2007-Swedish journal of musicology).
http://www.musik.uu.se/ssm/stmonline/vol_10.

Co-authorship with Juliette Hassine. "Reading Liszt's Harmonies du Soir through the Soleil Couchant (Sunset) Theme in French Romantic Poetry". JMM Journal of Music and Meaning online # 7.
http://www.musicandmeaning.net/

" Ombra עם וריאציות: קריאה מוזיקלית ב"תמונות מחיי הכפר" מאת עמוס עוז".
התקבל לפרסום ב-ביקורת ופרשנות, כתב-עת של המחלקה לספרות עם-ישראל, אוניברסיטת בר-אילן.

"A Portaiture of Helen, Queen of Troy, in Boito's Mefitofele: Coincidentia Oppositorum". European Review of Artistic Studies 2010.

"Gideon Lewensohn's ViolAlive: The Composer as Stage Director. Recontextualization of the Concerto as A Gestural Genre". Min-Ad, Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online, 2011.

"The Principle of the Eternal-Feminine in Rossini's L'Italiana in Algeri: Isabella as the Italian Super-Woman." Anuario Musical (66) 2011.

 "Deciphering the Code Rosina: Gesture, Genre, Gender in Una Voce Poco Fa. Studia Musicologica Norvegica, 2012.

 

לא שפיט:


"שיר היה לזמר": ניתוח מוזיקלי של י"ג שירי משחק מאת יואל ולבה. י"ג שירי משחק לילדים, אילה יפתח-ולבה, עורכת. תל-אביב: אילה יפתח-ולבה, 2006. עמ' 75-86.

"סשה ואלכסנדר: היה רע לתפארת. על חריזה ולחן בשיר 'וידוי'". קו המשווה (3, מרץ-אפריל 2007) : 22-26
http://www.biu.ac.il/HU/sm/docs/magazine/kav_hamshve-issue003.doc

"מכל הבא(ך) ליד: על כרוב ועל גזר ב'וריאציות גולדברג' ". מראה (5, 2010).

 

Books

"המחלקה למוסיקה: ממוסיקולוגיה למוסיקה." עם איתן אביצור, אבי גלבוע, בתיה חורגין.
אוניברסיטת בר-אילן, מרעיון למעש. אבני דרך ותולדותיהן של מחלקות. דב שוורץ, עורך.
רמת-גן:הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2005. עמ' 411-436.

כנסים

קריאה מוזיקלית ב"תמונות מחיי הכפר" :מאת עמוס עוז. הרצאה בכנס חידות במדעי הרוח, אוניברסיטת בר-אילן, 29 באוקטובר 2013.

הטיפול המוזיקלי באלמנטים בודלריאניים בשיר "וידוי" - כנס "מי אני? שיר ישראלי!" 16 ביוני 2015, אוניברסיטת בר אילן.

אגדה מי ידע? שני לחנים לשירה של אנדה עמיר "על ראש הר חרמון". כנס "מי אני? שיר ישראלי!", יוני 2016, אוניברסיטת בר-אילן

הרפתקאות פליקס והקטור בארצם של זוללי האיטריות. כנס החורף של האיגוד הישראלי למוזיקולוגיה, מכללת לוינסקי, פברואר 2017

קורסים

 

תכנון וארגון מחקר במוזיקה  - חובה לתארים מתקדמים 

סמינר חובה לשנה ג'- המילה והצליל: הטקסט כמכונן את הלחן    

תולדות המוזיקה המערבית 1 - חובה לתואר ראשון

תולדות המוזיקה המערבית 2 - חובה לתואר ראשון

כתיבה אקדמית לתלמידי מחקר- בחירה

ביבליוגרפיה- קורס מתוקשב, חובה לתואר ראשון

שיטות מחקר- בחירה-  לתלמידי מחקר

הסימפוניה כנובלה - בחירה לכל התארים

שירים ללא מילים: הפואטיקה של מחזורי מיניאטורות לפסנתר - בחירה לכל התארים

תחומי מחקר

 

ספרות ומוזיקה- השפעות וקשרי גומלין

רוסיני

חברת ועדת המעריכים האמנותיים בתחום המוזיקה של מנהל התרבות