כנס העשור, 9-10.06.2013

הכנס  יתקיים ביום ראשון, א' בתמוז תשע"ג -  9.06.2013

וביום שני, ב' בתמוז תשע"ג -  10.06.2013

באוניברסיטת בר-אילן