פרופ' (אמריטוס) אשר בן-יוחנן

דוא"ל
music.dept@biu.ac.il
קורות חיים

הלך לעולמו ב-3.8.2015

חייו ועבודותיו:

https://he.wikipedia.org/wiki

מיצירותיו:
"מזמור לירושלים", טקסט - מתוך ספר ישעיהו ותהילים.
מקהלות "קול-ישראל" מירושלים ומתל-אביב. מנצח: איתן לוסטיג
 

 

פרסומים

הלך לעולמו ב-3.8.2015

לגבי חייו ועבודותיו:

https://he.wikipedia.org/wiki

 

תאריך עדכון אחרון : 06/09/2022