מנעד: כתב עת מקוון

כתב עת מקוון
מנעד, הביטאון של האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה 

 הוא כתב עת מדעי – שפיט ומקוון – בתחום המוסיקה.
מנעד כולל מאמרים, ביקורות ותגובות קוראים המיועדים לקהל רחב של חוקרי המוסיקה.
המערכת מקדמת בברכה מאמרי מחקר העוסקים במגוון נושאים מוסיקליים בתחומי ההיסטוריה, התיאוריה, האנליזה, העדות, החינוך והקוגניציה עם דגש מיוחד על מוסיקה יהודית וישראלית.
לקבלת מידע על הכנת מאמרים ומסירתם ראו הנחיות למחברים:

https://www2.biu.ac.il/hu/mu/min-ad 

Zefat Academic College
Bar-IlanUniversity
Bar-IlanUniversity
 
Editors
Hebrew University of Jerusalem
Levinsky College of Education
Jerusalem  Academy of Music and Dans 
Bar-Ilan University  
Hebrew University of Jerusalem
University of Nebraska–Lincoln
Tel-Aviv University
Editorial
Board
English                                  
Hebrew                                    
Mali Ohana              
Hadar Perry      
Editorial  
Assistants
Bar-Ilan University
Web