מנעד: כתב עת מקוון

כתב עת מקוון
מנעד, הביטאון  של האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה,

 הוא כתב עת מדעי – שפיט ומקוון – בתחום המוסיקה.
מנעד כולל מאמרים, ביקורות ותגובות קוראים המיועדים לקהל רחב של חוקרי המוסיקה.
המערכת מקדמת בברכה מאמרי מחקר העוסקים במגוון נושאים מוסיקליים בתחומי ההיסטוריה, התיאוריה, האנליזה, העדות, החינוך והקוגניציה עם דגש מיוחד על מוסיקה יהודית וישראלית.
לקבלת מידע על הכנת מאמרים ומסירתם ראו הנחיות למחברים:

https://biu.ac.il/hu/mu/min-ad

ISSN: 0334-2026

Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online is a refereed scholarly journal published on  World Wide Web and sponsored by theIsrael Musicological Society, its copyright owner. It includes articles, reviews, and readers' comments on any of its items.
Minad acknowledges the Center for IT Infrastructure and System Information, Bar Ilan University, and the Department of Music, Bar Ilan University for their continued support and assistance in hosting this web site.
Min-ad (Hebrew for gamut) is aimed at a diverse community of music scholars. The Editor welcomes submissions in diverse areas of music research (among them historical, theoretical, analytical, ethnic, educational, and cognitive).
Submissions that concern Judaic, Hebrew, or Israeli themes are particularly welcome. Please see Guidelines for Authors for additional  information on preparing and sending submissions.
 
Bar-IlanUniversity
Bar-IlanUniversity
Zefat Academic College
Editors
Tel-Aviv University
Editorial
Levinsky College of Education
Board
Jerusalem  Academy of Music and Dans                       
 
Bar-Ilan University
 
Hebrew University of Jerusalem
 
University of Nebraska–Lincoln
 
Tel-Aviv University
 
English                                   Hebrew                                    
Mali Ohana               Hadar Perry      
Editorial 
Assistents
Bar-Ilan University
Web