מנעד: כתב עת מקוון

מנעד: מחקרי ישראל במוסיקולוגיה כתב עת מקוון מנעד, הביטאון של האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה, הוא כתב עת מדעי – שפיט ומקוון – בתחום המוסיקה. מנעד כולל מאמרים, ביקורות ותגובות קוראים המיועדים לקהל רחב של חוקרי המוסיקה. המערכת מקדמת בברכה מאמרי מחקר העוסקים במגוון נושאים מוסיקליים בתחומי ההיסטוריה, התיאוריה, האנליזה, העדות, החינוך והקוגניציה עם דגש מיוחד על מוסיקה יהודית וישראלית.

 

University of Haifa
 
The Open University of Israel
 
University of Haifa
 
Bar-Ilan University
 
 
 
Editor
 
Co-Editor
Levinsky College of Education
Jerusalem Academy of Music and Dance
Tel-Aviv University
Bar-Ilan University
Hebrew University of Jerusalem
Bar-Ilan University
Zefat Academic College
Hebrew University of Jerusalem
Independent Researcher
Wesleyan University
 
Claudia Gluschankof  
Yosef Goldenberg  
Uri Golomb  
Ethan Haimo  
Yulia Kreinin  
Adena Portowitz  
Alexander Rosenblatt
Edwin Seroussi  
Esti Sheinberg  
Mark Slobin  
 
Editorial
Board
English                                  
Hebrew                                    
Mali Ohana              
Hadar Perry      
Editorial  
Assistants
Bar-Ilan University
Web