מנעד: כתב עת מקוון

כתב עת מקוון
מנעד, הביטאון  של האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה,

 הוא כתב עת מדעי – שפיט ומקוון – בתחום המוסיקה.
מנעד כולל מאמרים, ביקורות ותגובות קוראים המיועדים לקהל רחב של חוקרי המוסיקה.
המערכת מקדמת בברכה מאמרי מחקר העוסקים במגוון נושאים מוסיקליים בתחומי ההיסטוריה, התיאוריה, האנליזה, העדות, החינוך והקוגניציה עם דגש מיוחד על מוסיקה יהודית וישראלית.
לקבלת מידע על הכנת מאמרים ומסירתם ראו הנחיות למחברים:

https://biu.ac.il/hu/mu/min-ad

Zefat Academic College
Bar-IlanUniversity
Bar-IlanUniversity
Editors
Tel-Aviv University
Editorial
Levinsky College of Education
Board
Jerusalem  Academy of Music and Dans                       
 
Bar-Ilan University
 
Hebrew University of Jerusalem
 
University of Nebraska–Lincoln
 
Tel-Aviv University
 
English                                   Hebrew                                    
Mali Ohana               Hadar Perry      
Editorial 
Assistents
Bar-Ilan University
Web