מלגות

מלגות לסטודנטים של המחלקה למוזיקה

המחלקה למוזיקה מודיעה בזאת על מלגה ע"ש אברהם עומר ועל מלגה ע"ש פרדריק קרול לתלמידי המחלקה למוזיקה.

זכאים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר ראשון (החל משנה ב'), תואר שני ותואר שלישי במחלקה למוזיקה בשנה"ל תשפ"ד העונים לדרישות הבאות:

סטודנטים מצטיינים או סטודנטים שמתקשים לממן את לימודיהם.

יש למלא את הטופס האינטרנטי המופיע באתר המחלקה עד לתאריך ד' באדר ב' תשפ"ד, 14.3.24.

לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה.

הסכום שיוענק לסטודנט/ית יהיה מתואם עם מלגות ממקורות אחרים.

לשאלות בנוגע למלגה זו, יש להפנות לאפרת מור:  Efrat.mor@biu.ac.ilאתר לימודים בישראל: 

האתר הוקם בשנת 2000 ומטרתו העיקרית היא לקדם את הלימודים הגבוהים בארץ ולספק מידע על סיוע במימון לימודים.

כחלק מקידום הלימודים בארץ, רוכזו מעל 1,000 מלגות ייעודיות ללימודים גבוהים אליהן ניתן להגיש בקשה ללא עלות וללא הרשמה ישירות דרך האתר.

לאתר- לחץ כאן 


קישורים שימושיים נוספים:

מלגות תואר שני | מלגות דוקטורנטים

טפסים של וועדה המלגות