מלגות


מלגה ע"ש פרדריק קרול -  המלגה מיועדת לתלמידי תואר שני (עם תזה בלבד) ושלישי בשנת הלימודים תשע"ט.
טופס בקשה למלגה ע"ש פרדריק קרול - 2019 
https://goo.gl/forms/F2Iw9XZOex80q6jq2)

זכאים להגיש מועמדות סטודנטים העונים לדרישות הבאות:
תלמידי תואר שני במסלול מחקרי, הנמצאים בתוך השנה הראשונה או השנייה ללימודיהם.
תלמידי תואר שלישי, הנמצאים בתוך שלוש השנים הראשונות ללימודים.
במקרים יוצאי דופן, תאשר ועדת המלגות מענק לתלמידים הלומדים מעבר לתקופת הלימודים המצוינת.
כל מועמד ימלא את הטופס האינטרנטי, המופיע בקישור לעיל, עד לתאריך 18.01.19.
הסכום הסופי שיוענק לסטודנט יהיה מתואם עם מלגות אחרות שהסטודנט מקבל.

 .מלגה ע"ש אברהם עומר - לתלמידי תואר ראשון (החל משנה ב'), שני ושלישי בשנת הלימודים תשע"ט
(https://goo.gl/forms/xWAZSycHs07zt3Sv2)  טופס בקשה למלגה ע"ש אברהם עומר - 2019 

זכאים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר ראשון (החל משנה ב'), שני ושלישי במחלקה למוזיקה בשנה"ל תשע"ט העונים לדרישות הבאות:
סטודנטים מצטיינים או סטודנטים שמתקשים לממן את לימודיהם.
כל מועמד ימלא את הטופס האינטרנטי, המופיע בקישור לעיל, עד לתאריך 18.01.19.
הסכום הסופי שיוענק לסטודנט יהיה מתואם עם מלגות אחרות שהסטודנט מקבל.
 

 

טפסים של וועדה המלגות