מלגות

מלגה ע"ש אברהם עומר - לתלמידי תואר ראשון (החל משנה ב'), תואר שני ותואר שלישי בשנת הלימודים תשפ"א 

טופס בקשה למלגה ע"ש אברהם עומר - תשפ"א  

זכאים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר ראשון (החל משנה ב'), תואר שני ותואר שלישי במחלקה למוזיקה בשנה"ל תשפ"א העונים לדרישות הבאות: 

סטודנטים מצטיינים או סטודנטים שמתקשים לממן את לימודיהם. 

כל מועמד ימלא את הטופס האינטרנטי, המופיע בקישור לעיל, עד לתאריך י"ח בשבט תשפ"א, 31.1.2021. 

הסכום שיוענק לסטודנט/ית יהיה מתואם עם מלגות ממקורות אחרים. 

 

לשאלות בנוגע למלגה זו, יש לפנות לאפרת מור:  Efrat.mor@biu.ac.il 


מלגה ע"ש פרדריק קרול המלגה מיועדת לתלמידי תואר שני (עם תזה בלבד) ותואר שלישי בשנת הלימודים תשפ"א 

טופס בקשה למלגה ע"ש פרדריק קרול - תשפ"א 

זכאים להגיש מועמדות סטודנטים העונים לדרישות הבאות: 

תלמידי תואר שני במסלול מחקרי, הנמצאים בתוך השנה הראשונה או השנייה ללימודיהם. 

תלמידי תואר שלישי, הנמצאים בתוך שלוש השנים הראשונות ללימודים. 

במקרים יוצאי דופן, תאשר ועדת המלגות מענק לתלמידים הלומדים מעבר לתקופת הלימודים המצוינת. 

כל מועמד ימלא את הטופס האינטרנטי, המופיע בקישור לעיל, עד לתאריך י"ח בשבט תשפ"א, 31.1.2021. 

הסכום שיוענק לסטודנט/ית יהיה מתואם עם מלגות ממקורות אחרים. 

 

לשאלות בנוגע למלגה זו, יש לפנות לאפרת מור : Efrat.mor@biu.ac.il

 


 

טפסים של וועדה המלגות