מלגות

אתר לימודים בישראל: 

האתר הוקם בשנת 2000 ומטרתו העיקרית היא לקדם את הלימודים הגבוהים בארץ ולספק מידע על סיוע במימון לימודים.

כחלק מקידום הלימודים בארץ, רוכזו מעל 1,000 מלגות ייעודיות ללימודים גבוהים אליהן ניתן להגיש בקשה ללא עלות וללא הרשמה ישירות דרך האתר.

לאתר- לחץ כאן 

קישורים שימושיים נוספים:

מלגות תואר שני | מלגות דוקטורנטים

__________________________________________________________________________________

מלגה ע"ש אברהם עומר - לתלמידי תואר ראשון (החל משנה ב'), תואר שני ותואר שלישי בשנת הלימודים תשפ"ג 

טופס בקשה למלגה ע"ש אברהם עומר - תשפ"ג  טופס הבקשה יהיה פעיל מתאריך ח' בטבת תשפ"ג, 1.1.23

זכאים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר ראשון (החל משנה ב'), תואר שני ותואר שלישי במחלקה למוזיקה בשנה"ל תשפ"ג העונים לדרישות הבאות: 

סטודנטים מצטיינים או סטודנטים שמתקשים לממן את לימודיהם. 

כל מועמד ימלא את הטופס האינטרנטי, המופיע בקישור לעיל, עד לתאריך ט' בשבט תשפ"ג, 31.1.23. 

הסכום שיוענק לסטודנט/ית יהיה מתואם עם מלגות ממקורות אחרים. 

 

לשאלות בנוגע למלגה זו, יש לפנות לאפרת מור:  Efrat.mor@biu.ac.il 


מלגה ע"ש פרדריק קרול המלגה מיועדת לתלמידי תואר שני (עם תזה בלבד) ותואר שלישי בשנת הלימודים תשפ"ג 

טופס בקשה למלגה ע"ש פרדריק קרול - תשפ"ג  טופס הבקשה יהיה פעיל מתאריך ח' בטבת תשפ"ג, 1.1.23

זכאים להגיש מועמדות סטודנטים העונים לדרישות הבאות: 

תלמידי תואר שני במסלול מחקרי, הנמצאים בתוך השנה הראשונה או השנייה ללימודיהם. 

תלמידי תואר שלישי, הנמצאים בתוך שלוש השנים הראשונות ללימודים. 

במקרים יוצאי דופן, תאשר ועדת המלגות מענק לתלמידים הלומדים מעבר לתקופת הלימודים המצוינת. 

כל מועמד ימלא את הטופס האינטרנטי, המופיע בקישור לעיל, עד לתאריך ט' בשבט תשפ"ג, 31.1.23. 

הסכום שיוענק לסטודנט/ית יהיה מתואם עם מלגות ממקורות אחרים. 

 

לשאלות בנוגע למלגה זו, יש לפנות לאפרת מור : Efrat.mor@biu.ac.il

 


 

טפסים של וועדה המלגות