מלגות


מלגה ע"ש אברהם עומר - לתלמידי תואר ראשון (החל משנה ב'), תואר שני ותואר שלישי בשנת הלימודים תש"פ
טופס בקשה למלגה ע"ש אברהם עומר - תש"פ  

זכאים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר ראשון (החל משנה ב'), תואר שני ותואר שלישי במחלקה למוזיקה בשנה"ל תש"פ העונים לדרישות הבאות:

סטודנטים מצטיינים או סטודנטים שמתקשים לממן את לימודיהם.

כל מועמד ימלא את הטופס האינטרנטי, המופיע בקישור לעיל, עד לתאריך ג' בטבת תש"פ, 31.12.19.

הסכום הסופי שיוענק לסטודנט יהיה מתואם עם מלגות אחרות שהסטודנט מקבל.


מלגה ע"ש פרדריק קרול המלגה מיועדת לתלמידי תואר שני (עם תזה בלבד) ותואר שלישי בשנת הלימודים תש"פ

טופס בקשה למלגה ע"ש פרדריק קרול - תש"פ

זכאים להגיש מועמדות סטודנטים העונים לדרישות הבאות:

תלמידי תואר שני במסלול מחקרי, הנמצאים בתוך השנה הראשונה או השנייה ללימודיהם.

תלמידי תואר שלישי, הנמצאים בתוך שלוש השנים הראשונות ללימודים.

במקרים יוצאי דופן, תאשר ועדת המלגות מענק לתלמידים הלומדים מעבר לתקופת הלימודים המצוינת.

כל מועמד ימלא את הטופס האינטרנטי, המופיע בקישור לעיל, עד לתאריך ג' בטבת תש"פ 31.12.19.

הסכום הסופי שיוענק לסטודנט יהיה מתואם עם מלגות אחרות שהסטודנט מקבל.


 

טפסים של וועדה המלגות