תוכניות לימודים

במחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר-אילן ניתן ללמוד לתואר ראשון, שני, שלישי, כמו גם לתעודת הוראה והכשרות נוספות.
במחלקה מיטב המומחים למוזיקה עתיקה, אתנו-מוזיקולוגיה, מוזיקאי קהילתי (המאפשר קבלה ישירה לתואר שני בתרפיה במוזיקה ללא השלמות*) וכן התמחויות בטכנולוגיות מוזקיליות ו AI.  

להלן מסלולי הלימוד במחלקה: 

תואר ראשון - מוזיקולוגיה, טכנולוגיות מוזיקליות ו AI, מוזיקאי קהילתי, השלמה לתואר ראשון לתלמידי רימון, מגוון שילובים עם מחלקות נוספות (דו-חוגי)

תואר שני - מוזיקולוגיה, טכנולוגיות מוזיקליות ו AI, תרפיה במוזיקה, חינוך מוזיקלי, קומפוזיציה.

תואר שלישי - מוזיקולוגיה, טכנולוגיות מוזיקליות ו AI, תרפיה במוזיקה, חינוך מוזיקלי, קומפוזיציה.

תעודת הוראה - תעודת הוראה במוזיקה מסלול רב- גילאי.

הכשרות נוספות - בקרוב!

*בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה למסלול תרפיה במוזיקה.