מוזיקולוגיה ותאוריה – מדעי הרוח הדיגיטליים

המחקר המוזיקולוגי הוא תחום רחב מאוד, שכולל דרכים רבות להתבוננות לעומק ביצירה האנושית בתחום המוזיקה. מוזיקולוגיה היסטורית ממקמת יצירות מוזיקליות ומלחינים בתוך הקשר היסטורי, מתחקה אחר תולדות המוזיקה והמוזיקאים ומאפשרת לנו הבנה של מוזיקה מתוך הקשר. תאוריה מוזיקלית עוסקת בהבנת הדרך שבה מוזיקה נכתבה, החל מאבני הבניין המוזיקליות הבסיסיות, דרך אופני ארגון של יצירה שלמה וכלה בחשיבה על התהליך היצירתי כולו בתחום המוזיקה. תחומים אלו אינם נפרדים, כמובן, שכן דרכי ניתוח פותחות אפשרויות פרשניות, ואלו תלויות, כמובן, בהקשרים היסטוריים ותרבותיים. על אף השוני בין הגישות השונות למחקר מוזיקה, לכולן מטרה משותפת – הבנה עמוקה יותר של היצירה האנושית, והתבוננות קרובה בה, וזו אחת ההנאות הגדולות בתחום.