תרפיה במוזיקה

תרפיה במוזיקה היא תחום טיפולי המשתמש בכוחה של המוזיקה במטרה להשיג מטרות טיפוליות שונות בתחום הרגשי, המוטורי, הקוגניטיבי ובתחומים אחרים. המטפלים והמטפלות במוזיקה משתמשים במגוון כלים טיפוליים ייחודיים ובאמצעים מוזיקליים, כגון שירה, נגינה ומוזיקה מוקלטת. המחקר בתרפיה במוזיקה עוסק, בין היתר, בפיתוח מודלים לעבודה עם אוכלוסיות טיפוליות שונות ובבחינת יעילותם, בחינת החוויה של המטופלים, של המטפלים במוזיקה וכן של סטודנטים והסטודנטיות במהלך הכשרתם לעסוק בתרפיה במוזיקה. שיטות המחקר מגוונות והן כוללות מחקר כמותי, איכותני ומשולב. במגמה לתרפיה במוזיקה באוניברסיטת בר־אילן קיימת פעילות מחקרית ענפה של החוקרים והחוקרות במגמה ושל תלמידיהם, הכותבים בהנחייתם את עבודות הדוקטורט והתזה.