מזכירות וייעוץ למגמות

סגנית מנהלית לראש המחלקה- גב' קרן עמרן 03-5318405  keren.amran@biu.ac.il

מרכזת המחלקה- גב' שירן ברוורמן 03-5318405  music.dept@biu.ac.il

יועץ אקדמי לתואר ראשון

ד"ר אבי בר איתן- avi.bar-eitan@biu.ac.il

יועצים אקדמיים לתארים מתקדמים

מוזיקולוגיה: פרופ' אלון שב alon.schab@biu.ac.il

תרפיה במוזיקה- פרופ' אבי גלבוע avi.gilboa@biu.ac.il

אתנומוזיקולוגיה- ד"ר נעמי כהן-צנטנר naomi.cohn-zentner@biu.ac.il

חינוך מוזיקלי- ד"ר עטרה איזקסון- atara.isaacson@biu.ac.il

קומופוזיציה- פרופ' בטי אוליברו betty.olivero@biu.ac.il

טכנולוגיות מוזיקליות- פרופ' שי  כהן shai.cohen@biu.ac.il