מזכירות ומנהלה

סגנית מנהלית לראש המחלקה- גב' שירה שעבן  03-5318405  Music.Vicechair@biu.ac.il

מרכזת המחלקה- גב' שירן ברוורמן 03-5318405  music.dept@biu.ac.il

יועץ אקדמי לתואר ראשון

ד"ר אבי בר איתן- avi.bar-eitan@biu.ac.il

יועצים אקדמיים לתארים מתקדמים

מוזיקולוגיה: פרופ' איתן אגמון Eytan.Agmon@biu.ac.il

תרפיה במוזיקה- פרופ' אבי גלבוע Avi.Gilboa@biu.ac.il

אתנומוזיקולוגיה- ד"ר נעמי כהן-צנטנר naomi.cohn-zentner@biu.ac.il

חינוך מוזיקלי- ד"ר עטרה איזקסון- Atara.Isaacson@biu.ac.il

קומופוזיציה- פרופ' בטי אוליברו Betty.Olivero@biu.ac.il

טכנולוגיות מוזיקליות- פרופ' שי  כהן Shai.Cohen@biu.ac.il