המגמה לתרפיה במוזיקה

להרשמה

תואר שלישי (דוקטורט) בתרפיה במוזיקה מיועד למטפלים במוזיקה בעלי תואר שני המעוניינים להרחיב אופקים ולהעמיק את הדעת בתחום העיסוק שלהם. עיקר התואר הוא עבודת הדוקטורט (דיסרטציה) ואליה נלווים: 16-12 נ"ז (8-6 ש"ש) קורסים פרונטליים הכוללים קורס קולוקוויום (חובה), שיטות מחקר (חובה) ושאר הקורסים בהמלצת המנחה. את הדוקטורט יש לסיים ב-4 שנים.

הליך הקבלה מתחיל בראיון עם ראש המגמה לתרפיה במוזיקה  ד"ר איילת דסה כדי לבדוק לימודים קודמים והתאמה ללימודי תואר שלישי במחלקה. לאחר אישור ראש המגמה יש להירשם לאוניברסיטה ולחכות לזימון המחלקה לוועדה מחלקתית המורכבת מראש המחלקה, ראש המגמה ומזכירות המחלקה בנוכחות המועמד. בוועדה זו מחליטים אם יש צורך בהשלמות, בעבודת שוות ערך לתזה ומהו הרכב המנחים. לאחר אישור הוועדה המחלקתית – ניתן להתחיל בכתיבת הצעת המחקר. חשוב להתחיל את הליך ההרשמה לא יאוחר מחודש יוני, כדי לאפשר זמן לקליטת הנתונים, לקיום הוועדה ולהתחלת הלימודים באוקטובר של אותה שנה.

מועמדים שלמדו תואר שני ללא תזה יתבקשו לכתוב עבודה שוות ערך לתזה לפני שיתחילו את עבודת הדוקטורט. מומלץ שעבודה זו תהיה קשורה לנושא הדוקטורט המתוכנן ובכך לחסוך עבודה כפולה. את כתיבת העבודה שוות ערך לתזה יש לסיים תוך שנה ומיד לאחר מכן להתחיל בכתיבת הדוקטורט (4 שנים נוספות). 

לפרטים נוספים, נא ליצור קשר עם ד"ר איילת דסה

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר 

הנחיות להגשת דוקטורט 

טפסים לתואר שלישי