מיקום ודרכי הגעה

אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002
המחלקה למוזיקה, בניין 1005, קמפוס הצפוני

טל: 03-5318405, פקס: 03-7384104

 כניסה ברכב פרטי:
כניסה ברכב דרך שער הראשי, שער מס' 1 - או שער 10, רח' מקס ואן וובר - ראה במפה.
שער המוזיקה (20) סגור לכניסת רכבים, אך ניתן לצאת דרכו.
למגיעים בכביש גהה מכיוון דרום: 
יש לרדת מכביש גהה במחלף אלוף שדה ולהמשיך לכיוון בר אילן. לפנות לכביש מכבית (471),  משם שמאלה (מעל לגשר) לקרן היסוד (ממשיך למקס ואנה ווב), לעבור את הככר, הכביש מתעקל ימינה.
לאחר העיקול, מצד שמאל: שער 10. אחרי השער, ימינה בכביש עד לבניין 1005 (לחץ על במפה). 

למגיעים בכביש גהה מכיוון צפון: 
יש לרדת מכביש גהה במחלף בר אילן ולקחת את היציאה לבר אילן/כביש מכבית (471), משם שמאלה (מעל לגשר) לקרן היסוד (ממשיך למקס ואנה ווב), לעבור את הככר, הכביש מתעקל ימינה.
לאחר העיקול, מצד שמאל: שער 10. אחרי השער, ימינה בכביש עד לבניין 1005 (לחץ על במפה).