סמינרים

הסמינר, הקולוקוויום הוא הפורום המחלקתי שבו מרצים, סטודנטים וחוקרים
בתחומים שונים של המוזיקה מציגים תוצאות עבודותיהם

 קולוקוויום המחלקה למוזיקה - 47-914

21.1.2020
הרצאתה של ד"ר נעמי כהן צנטנר

(ממכון שכטר למדעי היהדות)

מצלול ספרדי בבית הכנסת האשכנזי:
המקרה הישראלי בפרספקטיבה היסטורית

 
תאריך
מרצה
כותרת

5.11

לרשומים לקורס בלבד

הקדמה והיכרות בהשתתפות ד"ר עודד ארז

19.11

ד"ר עופר גזית

ללמוד איך להישאר: סצנות ג׳ז של מהגרים בברוקלין וקווינס

3.12

ד"ר משה מורד

מוזיקה ומעגל החיים: מוזיקה, זהות וחברה באפריקה ובדיאספורה האפריקנית

17.12

אילנה ברוך

 

אבי מזור

דיאלוג מוזיקלי בין קבוצות קונפליקט בישראל: מחקר פעולה לגיבוש עקרונות יסוד ולהפעלת הכשרה מקצועית למטפלים במוזיקה

"סליחה, אני לא מורה למוזיקה!..." יחסם של מטפלים במוזיקה להוראת כלי במסגרת טיפול

31.12

ד"ר נורי יעקובי

התלות התרבותית של ייצוגים מנטליים של מקצבים 

21.1

ד"ר נעמי כהן-צנטנר

מצלול ספרדי בבית הכנסת האשכנזי: המקרה הישראלי בפרספקטיבה היסטורית