הקולוקווים המחלקתי

הקולוקוויום הוא הפורום המחלקתי שבו מרצים, סטודנטים וחוקרים בתחומים שונים של המוזיקה ומציגים ממחקריהם.
 

תכנית סמינר המחלקה למוזיקה סמסטר ב' תשפ״ג 

הקולוקוויום השנה מתקיים בימי שני, בין השעות 16:00 ל- 17:30.

מרכז הקולוקוויום:

פרופ' יואל גרינברג