סמינרים

הסמינר, הקולוקוויום הוא הפורום המחלקתי שבו מרצים, סטודנטים וחוקרים
בתחומים שונים של המוזיקה מציגים תוצאות עבודותיהם

 קולוקוויום המחלקה למוזיקה - 47-914

 

תאריך

מרצה

כותרת

5.11

לרשומים לקורס בלבד

הקדמה והיכרות בהשתתפות ד"ר עודד ארז

19.11

ד"ר עופר גזית

 

ללמוד איך להישאר: סצנות ג׳ז של מהגרים בברוקלין וקווינס

3.12

ד"ר משה מורד

מוזיקה ומעגל החיים: מוזיקה, זהות וחברה באפריקה ובדיאספורה האפריקנית

17.12

אילנה ברוך

 

אבי מזור

דיאלוג מוזיקלי בין קבוצות קונפליקט בישראל: מחקר פעולה לגיבוש עקרונות יסוד ולהפעלת הכשרה מקצועית למטפלים במוזיקה

"סליחה, אני לא מורה למוזיקה!..." יחסם של מטפלים במוזיקה להוראת כלי במסגרת טיפול

31.12

ד"ר חוה וייס

וד"ר איילת דסה

טיפול במוזיקה רגיש תרבות

14.1

ד"ר נעמי כהן-צנטנר

מצלול ספרדי בבית הכנסת האשכנזי: המקרה הישראלי בפרספקטיבה היסטורית