מוזיקולוגיה

להרשמה

כללי

במגמה זו מתמקדים הסטודנטים בתחומי חקר המוזיקה ובמיוחד תולדות המוזיקה המערבית, תיאוריה של המוזיקה ואתנומוזיקולוגיה (חקר המוזיקה החוץ-מערבית והמערבית-מסורתית שנמסרת בעל-פה). דגש מיוחד מושם על נושאים ייחודיים למוזיקה בחברה ובתרבות של מדינת ישראל. כמו כן, הלימודים כוללים קורסים של שילוב המחשב והטכנולוגיה המתקדמת ביצירה ובמחקר של מוזיקה.

דרישות מוקדמות

  • תואר ראשון במוזיקה (ב.א.) כמקצוע ראשי בממוצע של 80 לפחות.
  • בוגר מוסד אקדמי אחר, בארץ ובחו"ל, יהיה חייב בהשלמות לתואר הראשון לפי דרישת ועדת מתמחים של המחלקה.
  • דרישות מדויקות לקבלה לתואר שני לאוניברסיטה בכלל ולמחלקה למוזיקה בפרט ניתן לראות כאן.
  • לאחר הרישום לאוניברסיטה יוזמן הסטודנט/ית לפגישה עם ועדת מתמחים המורכבת מחברי הסגל של המחלקה. מטרת הפגישה היא להכיר את הסטודנט/ית בצורה מעמיקה ולעמוד על תחומי ההתעניינות שלו. כמו כן יקבעו קווי מיתאר לתוכנית הלימודים (כולל השלמות, אם יש צורך).

מסלולים אפשריים

קיימים שני מסלולים לתואר שני במוזיקולוגיה:

הכולל כתיבת תזה [47-401] וללא כתיבת תזה [47-501] - קורסים במסגרת התואר בתשפ"ג

 
  • מסלול א' – עם תזה 

דף מסלול לשנת הלימודים תשע"ט

  • מסלול ב' – ללא תזה 

דף מסלול לשנת הלימודים תשע"ט

  • מסלול מקוצר לתואר שני
  • מסלול ישיר לתואר שני 

הנחיות