המגמה לקומפוזיציה

להרשמה

המגמה לקומפוזיציה:

תואר שלישי - Ph.D
 

1. קורסים, במידה ולא נלמדו בעבר:

  • סמינר קומפוזיציה 1+2
  • הרמוניה ופוליפוניה בני זמננו 1+2
  • תזמור, סונוריקה וטרנסקריפציה במוזיקה בת זמננו 1+2
  • ניתוח פרטיטורות בנות זמננו 1+2
  • קורסי "נושא" ו"יסוד" (4 קורסים סה"כ, מהם קורס "יסוד" אחד לפחות)
  • קורס שיטות מחקר: תכנון וארגון מחקר במוסיקה
  • סמינר מחלקתי

תלמיד שלמד את הקורסים יהיה חייב בשישה קורסים בלבד ע"פ בחירתו.

2. עבודת הגמר:

  1. יצירה רחבת היקף בז'אנרים סימפוניה, אופרה, אורטוריה וכד' (באורך מינימלי של כ-20 דקות).
  2. מאמר בהיקף של חצי עבודת מ.א.
מרצים במגמה לקומפוזיציה:
פרופ' גדעון לוינסון, ראש המגמה