המגמה לקומפוזיציה

להרשמה

המגמה לקומפוזיציה:

תואר שלישי (דוקטורט) בקומפוזיציה מיועד לסטודנטים שכבר צברו ניסיון בתואר שני בתחום הקומפוזיציה והם מעוניינים להרחיב אופקים ולהעמיק את הדעת בתחום העיסוק שלהם. עיקר התואר הוא עבודת הדוקטורט (דיסרטציה) ונלווים אליה 16-12 נ"ז (6-8 ש"ש) קורסים פרונטליים אשר כוללים קורס קולוקוויום (חובה) ושיטות מחקר (חובה) ושאר הקורסים בהמלצת המנחה. את הדוקטורט יש לסיים ב-4 שנים.

הליך הקבלה מתחיל בראיון עם דר' אבי גלבוע, ראש המגמה, כדי לבדוק לימודים קודמים והתאמת המועמד/ת ללימודי תואר שלישי במחלקה. לאחר אישורו יש להירשם לאוניברסיטה ולחכות לזימון המחלקה לוועדה מחלקתית המורכבת מראש המחלקה, ראש המגמה ומזכירות המחלקה בנוכחות המועמד/ת. בוועדה זו מחליטים אם יש צורך בהשלמות, בעבודת שוות ערך לתזה ומהו הרכב המנחים. לאחר אישור הוועדה המחלקתית – ניתן להתחיל בכתיבת הצעת המחקר. חשוב להתחיל את הליך ההרשמה לא יאוחר מחודש יוני וזאת כדי לאפשר זמן לקליטת הנתונים, לקיום הוועדה ולהתחלת הלימודים באוקטובר של אותה שנה.

מועמדים שלמדו תואר שני ללא תזה יתבקשו לכתוב עבודה שוות ערך לתזה לפני שיתחילו את עבודת הדוקטורט. מומלץ שעבודה זו תהיה קשורה לנושא הדוקטורט המתוכנן ובכך לחסוך עבודה כפולה. את כתיבת העבודה שוות ערך לתזה יש לסיים תוך שנה ומיד לאחר מכן להתחיל בכתיבת הדוקטורט (4 שנים נוספות). 

 

1. קורסים: 

12-16 נ"ז ע"פ המלצת המנחה, שכוללים בין היתר 

  • קורס שיטות מחקר
  • סמינר מחלקתי (קולוקוויום)

המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הסטודנט בקורסים הבאים (כולם או חלקם) במידה ולא נלמדו בעבר:

  • סמינר קומפוזיציה 1+2
  • הרמוניה ופוליפוניה בני זמננו 1+2
  • תזמור, סונוריקה וטרנסקריפציה במוזיקה בת זמננו 1+2
  • ניתוח פרטיטורות בנות זמננו 1+2
  • קורסי "נושא" ו"יסוד" (4 קורסים סה"כ, מהם קורס "יסוד" אחד לפחות)

2. עבודת הגמר

  1. יצירה רחבת היקף בז'אנרים סימפוניה, אופרה, אורטוריה וכד' (באורך מינימלי של כ-20 דקות).
  2. מאמר בהיקף של חצי עבודת מ.א.
 
מרצים במגמה לקומפוזיציה