סגל מנהלי

יצירת קשר:

אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002
המחלקה למוזיקה, בניין 1005, קמפוס הצפוני

music.dept@biu.ac.il

972-3-5318405