סגל אקדמי

ראש המחלקה

סגל בכיר

קומפוזיציה

טכנולוגיות מוזיקליות

סגל זוטר

גמלאים ואמריטוס