הנחיות רישום לתואר ראשון

מידע לקראת הרישום לשנת הלימודים תשפ"ה

סטודנטים יקרים, ותיקים וחדשים, אנו מברכים אתכם בשנת לימודים פורייה ומוצלחת.

לפניכם מידע חשוב שיסייע לכם בעת הרישום לקורסים.

ליצירת קשר עם המחלקה בעת הרישום

כמו כן, מומלץ לקרוא מידע על מסלולים, מגמות וקורסים באתר המחלקה:

 

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

בשנה אקדמית יש 2 סמסטרים: סמסטר א , וסמסטר ב'.

בכל סמסטר ישנם קורסים אותם הסטודנט צריך לקחת, לכל קורס יש נ"ז (נקודות זכות) בהתאם לשעות ולחומר הנלמד בקורס, הקורסים מתחלקים ל-2 סוגים עיקרים:

  • קורס סמסטריאלי: בהיקף של 2 ש"ס (שעות סמסטריאליות)=2 נ"ז = 1 ש"ש (שעות שנתיות)
  • קורס שנתי: בהיקף של 4 ש"ס (שעות סמסטריאליות)=4 נ"ז = 2 ש"ש (שעות שנתיות)

 

מסלולי הלימוד

על מנת לקבל זכאות לתואר אקדמי על הסטודנט/ית להשלים את כלל החובות הלימודיים ולצבור את מספר נקודות הזכות הנדרשות בהתאם לכל מסלול. במחלקה למוזיקה מתקיימים המסלולים שלהלן:

  1. מסלול מוזיקה חד חוגי: במסלול זה, לומדים במחלקה למוזיקה בלבד בהיקף של 92 נ"ז
  2. מסלול דו-חוגי מובנה: במסלול זה לומדים בשתי מחלקות במערכת מובנית– במחלקה למוזיקה בהיקף של 56 נ"ז, ובמחלקה נוספת.
  3. מסלול דו-חוגי לא מובנה: במסלול זה לומדים בשתי מחלקות במערכת שאינה מובנית – במחלקה למוזיקה בהיקף של 60 נ"ז, ובמחלקה נוספת.

 

דרישות נוספות לתואר

יהדות

במסגרת  לימודי תואר ראשון במוזיקה באוניברסיטת בר אילן הסטודנטים נדרשים ללמוד קורסי יהדות בהיקף 20 נ"ז.

לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

 

אנגלית

רמת האנגלית נקבעת בהתאם לציון אמי"ר/ אמיר"ם/ פסיכומטרי, למידע נוסף יש לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה, שימו לב קורסי האנגלית הינם חובה אקדמית אשר אינם נחשבים בממוצע או בספירת  הנ"ז לקבלת התואר.

סטודנטים המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון החל משנה"ל תשפ"ב, חייבים במהלך לימודיהם לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שני הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל-פיה התקבל הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן:

  • סטודנט שעל פי הציון שלו באנגלית (עד 119 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב'. קורסים אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו במחלקה/ות שבהן הוא לומד.
  • סטודנט שעל פי הציון שלו באנגלית (בין 120-133 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)-חייב בקורס אחד בלבד באנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' - יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית, כלומר קורס שיינתן במחלקה שלו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה זו לפי העניין, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות.  קורס תוכן זה ייספר לו כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.
  • סטודנט שעל פי הציון שלו באנגלית (134 ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)- פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות כ"א.  שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

 

הבעה עברית

סטודנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה יידרש ללמוד קורס הבעה - כתיבה אקדמית בשנה הראשונה ללימודיו, לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות למחלקה ללשון עברית

שימו לב שקורס הבעה הינו חובה אקדמית אשר אינה נחשבת בממוצע או בספירת הנ"ז לקבלת התואר.

 

קורסים כללים

סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן נדרשים לקחת קורסים כלליים. מידע נוסף ניתן למצוא באתר מנהל הסטודנטים.

 

**חדש** מיועד לתלמידי תואר ראשון שנים ב ו-ג אשכול לימודים למטרות קריירה. לפרטים נוספים לחצו כאן >>> 

רק לאחר השלמת כל הדרישות האקדמיות במחלקות הרלוונטיות, סיום חובת לימודי יסוד ביהדות, אנגלית, הבעה וקורסים כלליים בהצלחה ניתן יהיה לקבל את הזכאות לתואר ראשון במידה וכל תשלומי שכר הלימוד הנדרשים הוסדרו.

 

שימו לב כי חישוב נקודות הזכות לתואר הוא באחריותכם!

דגשים לרישום עבור שנה א'

דגשים לרישום עבור שנה ב'

דגשים לרישום עבור שנה ג'

 

בנוסף, מוזמנים להיעזר במצגת מיום האוריינטציה תשפ"ד