מוזיקולוגיה

להרשמה

תואר שלישי (דוקטורט) במוזיקולוגיה מיועד לסטודנטים שכבר צברו ניסיון מחקרי בתואר שני בתחום המוזיקולוגיה והם מעוניינים להרחיב אופקים ולהעמיק את הדעת בתחום העיסוק שלהם. עיקר התואר הוא עבודת הדוקטורט (דיסרטציה) ונלווים אליה 16-12 נ"ז (8-6 ש"ש) קורסים פרונטליים הכוללים קורס קולוקוויום (חובה) ושיטות מחקר (חובה) וכן קורסים נוספים בהמלצת המנחה. את הדוקטורט יש לסיים ב-4 שנים.

הליך הקבלה מתחיל בראיון עם פרופ' אבי גלבוע כדי לבדוק לימודים קודמים והתאמתך ללימודי תואר שלישי במחלקה. לאחר אישורו יש להירשם לאוניברסיטה ולחכות לזימון המחלקה לוועדה מחלקתית המורכבת מראש המחלקה, ראש המגמה ומזכירות המחלקה בנוכחות המועמד. בוועדה זו מחליטים אם יש צורך בהשלמות, בעבודת שוות ערך לתזה ומהו הרכב המנחים. לאחר אישור הוועדה המחלקתית – ניתן להתחיל בכתיבה של הצעת המחקר. חשוב להתחיל את הליך ההרשמה לא יאוחר מחודש יוני וזאת כדי לאפשר זמן לקליטת הנתונים, לקיום הוועדה ולהתחלת הלימודים באוקטובר של אותה שנה.

מועמדים שלמדו תואר שני ללא תזה יתבקשו לכתוב עבודה שוות ערך לתזה לפני שיתחילו את עבודת הדוקטורט. מומלץ שעבודה זו תהיה קשורה לנושא הדוקטורט המתוכנן ובכך לחסוך עבודה כפולה. את כתיבת העבודה שוות ערך לתזה יש לסיים תוך שנה ומיד לאחר מכן להתחיל בכתיבת הדוקטורט (4 שנים נוספות). 

לפרטים נוספים, יש ליצור קשר עם פרופ' אבי גלבוע

טפסים לתואר שלישי באמצעות מערכת בר-אילן שלי.