סרטונים מקבוצות דיאלוג

ניתן לצפות כאן בקבוצות דיאלוג מוזיקלי של אילנה ברוך עם נשים חרדיות-דתיות וחילוניות בבית שמש.

ניתן לצפות כאן בקבוצות הדברות מוזיקליות של פרופ' אבי גלבוע, בין סטודנטים ערבים ויהודים באוניברסיטת בר אילן.