אתנו־מוזיקולוגיה

אתנו־מוזיקולוגיה היא חקר המוזיקליות האנושית על כל גווניה. האתנו־מוזיקולוגיה מבקשת לבחון את המוזיקה בקונטקסט תרבותי, דהיינו ביחס להקשרים החברתיים וההיסטוריים שבהם היא מתקיימת ולא כאוסף צלילים מנותק הקשר. מחקרים באתנו־מוזיקולוגיה עוסקים בעיקר במוזיקה המתקיימת בתרבויות חוץ־מערביות, הן במוזיקה המסורתית והן במוזיקה הפופולרית, תוך שימת לב מיוחדת לסגנונות היברידיים המשלבים בין השתיים. לאתנו־מוזיקולוגים תפקיד גובר והולך כאספנים המתעדים ומשמרים מסורות מוזיקליות, בייחוד לאור תהליכי מודרניזציה וגלובליזציה שהביאו לתפוצה הרחבה של מוזיקה מערבית פופולרית ברחבי העולם. מקומה של המוזיקה בתהליכי עקירה וגלות, מוזיקה ומגדר, מוזיקה יהודית, מוזיקה ולאומיות ומוזיקה ודת, מוזיקה בחיי היום־יום, מוזיקה ופוליטיקה – אלה הם רק כמה מן התחומים שבהם עוסקים מחקרים באתנו־מוזיקולוגיה. מדינת ישראל היא כר פורה למחקרים בתחום האתנו־מוזיקולוגיה, העוסקים בין השאר בתהליכי שימור ושינוי של מוזיקה בקהילות ישראל, בגילום המוזיקלי של מתחים שבין מדינת הלאום ובין קבוצות מיעוט בארץ ובהיווצרותה של מוזיקה פופולרית ישראלית.