מוזיקה וקהילה

כוחה של המוזיקה לגיבוש הקהילה ולפיתוחה הוא רב ומוכר בתרבויות שונות ולאורך הדורות. שירה משותפת, תיפוף ונגינה הם כולם כלים שאפשר לממש לא רק "על הבמה" ולא רק בידי מוזיקאים ומוזיקאיות מקצועיים, אלא גם ובעיקר בידי אנשים שבוחרים להשתתף בעשייה המוזיקלית ונהנים ממנה. בעשורים האחרונים החל להתפתח תחום מחקר הבוחן את השפעתה של המוזיקה על הקהילה ועל גיבושה. המחקר עוקב אחר דוגמאות שונות לשימוש מוזיקלי למטרות קהילתיות הקיימות ברחבי העולם וכן בוחן את יעילות הגישות האלה לשיפור תחושת השייכות הקהילתית והבריאות הנפשית. במגמה לתרפיה במוזיקה מתקיימים פרויקטים קהילתיים רבים, ובהם "כלים שלובים" – לימודי מוזיקה לאנשים עם מוגבלויות ותשוקה למוזיקה; ביה"ס לדיאלוג מוזיקלי ע"ש אברהם עומר; קבוצות תיפוף לאנשים עם אוטיזם; כמה מן הפרויקטים הללו מלווים במחקרים, שמטרתם לתקף את הפעילות המוזיקלית בקהילה ואת חשיבותה ויעילותה; סגל המגמה מוביל את המחקרים הללו עם תלמידי המחקר שלהם.