מדריכים ונהלים

מדריכים לחיפוש מידע

קטלוג בר-אילן 

 
מאגרי מידע 
 
 
 
 מדריכים למגמת תרפיה במוזיקה:
      
 

כללי ציטוט

 

                                    כללי ציטוט-ביבליוגרפיה-שיטת MLA 
                                   
                                    כללי ציטוט-הערות שוליים-חלק א-שיטת MLA 
                                    כללי ציטוט-הערות שוליים-חלק ב-שיטת MLA
  •   שיטת APA (השיטה הנהוגה במדעי החברה)

                                   כללי ציטוט-שיטת ביבליוגרפיה-שיטת APA

 

נהלים להשאלת ספרים

לרשות הסטודנטים עמדות מחשב לחיפוש בקטלוג בר-אילן ובמאגרי המידע המקוונים ומכונת צילום המשמשת גם כמדפסת. הצילום וההדפסה נעשים באמצעות כרטיסי אשראי או באמצעות כרטיס צילום של חברת "מפעיל".

נהלי השאלה:
כל הספרים הנמצאים באולם הקריאה אינם ניתנים להשאלה.
פריטי מדיה (תקליטים, תקליטורים, קלטות אודיו, סרטי וידאו ו-- (DVD  אינם ניתנים להשאלה.
חומר ספרי בקומה השניה:
א. כתבי-עת - אינם ניתנים להשאלה
ב. ספרי עיון - ניתנים להשאלה לארבעה שבועות
ג. תווים - ניתנים להשאלה לארבעה שבועות למעט התווים הנמצאים בכונניות  1-4.

תנאי השאלה:
כל השאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא הנשלח בדואר לסטודנט לפני תחילת שנת הלימודים. כרטיס זה הינו אישי ואין להעבירו לאחר.
השואל אחראי לכל נזק שנגרם לספר המושאל.
השואל אינו רשאי להעביר ספר מושאל לקורא אחר.
הרישום במחשב הוא הקובע לגבי הסטטוס של הסטודנט, וכן לגבי פרטי השאלה, איחורים וקנסות.

מספר השאלות לקורא:
סטודנט ללימודי תואר ראשון במוסיקה - 10 ספרים
סטודנט ללימודי תואר שני - 15 ספרים
סטודנט ללימודי תואר שלישי 30 - ספרים

הארכת השאלה:
כל הפריטים מושאלים לארבעה שבועות. מערכת ההשאלה מבצעת הארכה אוטומטית 4 פעמים, בכל פעם לארבעה שבועות. על הקורא לבדוק את כרטיס הקורא שלו ולוודא שהפריטים שהשאיל - הוארכו. בסוף תקופת ההשאלה על הקורא להחזיר את הפריטים שהשאיל.

החזרת ספרים וזיכוי:
יש להחזיר את הספר לספרן בדלפק ההשאלה ולוודא את החזרתו.

קנס:
איחור בהחזרת פריט גורר קנס מצטבר בסך 3 ₪ ליום.