חינוך מוזיקלי לתואר שלישי

להרשמה

מסלול זה של חינוך מוזיקלי הוא היחידי בארץ לתואר שלישי. הוא מאפשר למוסיקאים שהם אנשי חינוך לרכוש תואר שלישי בתחום החינוך המוזיקלי. עיקר התואר הוא עבודת הדוקטורט (דיסרטציה) ונלווים אליה 16-12 נ"ז (8-6 ש"ש) קורסים פרונטליים הכוללים קורס קולקוויום ושיטות מחקר.

הליך הקבלה לתואר שלישי במסלול חינוך מוזיקלי כולל הגשת מטלת קדם בכתב על נושא המחקר העתידי. לאחריו יתקיים ראיון עם ראש המגמה לחינוך מוזיקלי ד"ר עטרה איזקסון כדי לבדוק לימודים קודמים והתאמה ללימודי תואר שלישי במחלקה. לאחר אישור ראש המגמה ניתן להמשיך בהליך הכולל רישום לאוניברסיטה ואישור ועדה מחלקתית המורכבת מראש המחלקה, ד"ר עטרה איזקסון, וממזכירות המחלקה בנוכחות המועמד. בוועדה זו מחליטים אם יש צורך בהשלמות, בעבודה שוות ערך לתיזה וכן מהו הרכב המנחים.

חשוב להתחיל את הליך ההרשמה ללימודי חינוך מוזיקלי לא יאוחר מחודש יוני, כדי לאפשר זמן לקליטת הנתונים, לקיום הוועדה ולהתחלת הלימודים בחודש אוקטובר של אותה שנה.

להרשמה ללימודי חינוך מוזיקלי לתואר שלישי באוניברסיטת בר-אילן או לקבלת מידע נוסף על אודות דוקטורט במוזיקה, מוזמנים לפנות אלינו: בעמוד צור קשר

בטלפון: 03-5318405, בדוא"ל לד"ר עטרה איזקסון