תרפיה במוזיקה

ד"ר אילת דסה

תרפיה במוזיקה
דוא"ל
ayelet.dassa@biu.ac.il
  קורות חיים

  Education

  2008-2012       
  Ph.D., Music Therapy, Bar-Ilan University, Israel. Dissertation: The Impact of Singing in Music Therapy Group on Language Abilities of Alzheimer's Patients in Moderate to Severe Stages. Supervisor: Prof. Dorit Amir
   
  2004-2006
  M.A., Music Therapy, Bar-Ilan University, Israel. Thesis: The Narrative of Female Music Therapists Regarding their Choice to Work with Alzheimer's Patients. Supervisor: Prof. Dorit Amir
   
  1994-1996       
  Music and Dance Therapy Certificate, Levinsky College, Tel-Aviv, Israel.
   
  1991-1993       
  Teaching Diploma in Music, The Hebrew University of Jerusalem, Israel.
   
  1989-1993
  B.A., Musicology and multi-disciplinary studies, The Hebrew University of  Jerusalem, Israel.
   
   
  Professional Experience
   
  2012-Present   
  Bar-Ilan University. Lecturer.  Music therapy MA program. 
   
  2002-2017  
  Ramat-Gan Alzheimer's Center. Director of Creative Arts Therapies and Research Coordinator.                                 
   
  2012-2015       
  David-Yellin Academic College of Education. Lecturer. Music therapy MA program. 
   
  2004-2012       
  Beit-Yedidim Hostel for Psychiatric Adult Patients.
   
  2005-2006        
  Sourasky Rehabilitation Center for Elderly Patients.
   
  1997-2001      
  Margoletz Psychogeriatric Center for Dementia Patients.
   
  1996-1997   
  Gilad Day-Care Center for Dementia Patients.
  מחקר

   

  תחומי ההתמחות המחקרית שלי נעים סביב החיבור שבין תחום התרפיה במוזיקה ותחום הגרונטולוגיה. אני מעורה היטב בעולם הגרונטולוגי זה 25 שנה ומפתחת קשרים חשובים עם גופים מובילים בארץ ואנשי מקצוע בעולם בתחום זה. תרפיה במוזיקה במחלות הקשורות לזקנה מציעה מענה לא תרופתי משמעותי ומחקרים רבים עוסקים בביסוס היעילות של התערבויות בתרפיה במוזיקה באפיק זה.

  קורסים

  טיפול במוזיקה לבעיות נוירולוגיות

  אחראית עבודה מעשית ופרקטיקום

  סמינר תיאורי מקרה

  פסיכולוגיה של המוזיקה

  פרסומים

   

  Gum, A. M., Green, O., Dassa, A., Klausner, K., Gewirtz-Meydan, A. & Ayalon, L. (2022): Behavioral activation for live-in migrant home care workers and care recipients in Israel: a pilot study, Home Health Care Services Quarterly, DOI: 10.1080/01621424.2022.2054393 

  Cohen, L., Sher-Censor, E., Oppenheim, D., Dassa, A., Ayalon, L., & Palgi, Y. (2022). Nursing Aides’ Mentalization, Expressed Emotion, and Observed Interaction with Residents with Dementia: A Quasi-Experimental Study. Geriatric Nursing, 45, 100-107 https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2022.03.002     

  Cohen, L., Sher-Censor, E., Oppenheim, D., Dassa, A., Ayalon, L., & Palgi, Y. (2022). Emotional availability in dyads of nursing aide – Person with dementia: Old tool, new perspective. Dementia https://doi.org/10.1177/14713012211065396,  

  Riabzev, A., Dassa, A., & Bodner, E. (2022). "My voice is who I am" – Vocal improvisation group work with 'healthy' community-dwelling older adults. Voices: A World Forum for Music Therapy, 22(1). https://doi.org/10.15845/voices.v22i1.3125  

  Dassa, A., Kay, R., & Clements-Cortes, A. (2021). Reflections on the challenges of the new music therapy setting for people with dementia. Music & Medicine – Special issue

  Dassa, A., & Amir, D. (2021). The impact of singing on language abilities of people with Alzheimer's disease in moderate-severe stage. Music & Medicine – Special issue

  Ray, K., Girija, K., Dassa, A., Slaughter-Acey, J., & Mittelman, M. (2021). Evaluating the use of music-assisted caregiving interventions by certified nursing assistants caring for nursing home residents with HIV-associated neurocognitive disorders and depressive symptoms: A mixed-methods study. Music & Medicine, 13(3), 184-200.

  Dassa, A., Rosenbach, M., & Gilboa, A. (2020). Towards sustainable implementation of music in daily care of people with dementia and their spouses.  The Arts in Psychotherapy, 71

  Dassa, A. (2020). Music therapy in dementia and end-of-life care – A report from Israel. Approaches – Special feature: Music therapy in dementia and end-of-life care: Mediterranean perspectives.1-11.

  Allalouf, M., Cohen, A., Sabban-Cohen, L., Dassa, A., Marciano, S., & Melnitzer-Beris, S. (2020). Music recommendation system for old people with dementia and other age-related conditions. HEALTHINF 2020 - The 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Conference Proceedings.

  Dassa, A., & Harel, D. (2019). People with dementia as ‘Spect-Actors’ in a musical theatre group with performing arts students from the community. The Arts in Psychotherapy, 65:101592 https://doi.org/10.1016/j.aip.2019.101592

  Dassa, A., & Harel, D. (2019). Side-by-side on stage – Music and drama form a bridge between acting students and people with dementia in an intergenerational group work. Journal of Intergenerational Relationships 18(2). Doi: 10.1080/15350770.2019.1627268

  Dassa, A. (2018). “Opening our time capsule” – Creating an individualized music and other memory cues database to promote communication between spouses and people with dementia during visits to a nursing home. Frontiers in Medicine 5:215. doi: 10.3389/fmed.2018.00215

  Dassa, A. (2018). Musical Auto-Biography Interview (MABI) as promoting self-identity and well-being in the elderly thorough music and reminiscence. Nordic Journal of Music Therapy 10.1080/08098131.2018.1490921

  Kavé, G., & Dassa, A. (2017). Severity of Alzheimer’s disease and language features in picture  descriptions. Aphasiology. doi: 10.1080/02687038.2017.1303441

  Weiss, C., Dassa, A., & Gilboa, A. (2017). The clinical and theoretical trends of music therapists: The Israeli case. Voices: A World Forum for Music Therapy 17(1). doi:10.15845/voices.v17i1.889.

  Ray, K., Dassa, A., Maeir, J., Davis, R., & Ogunlade, O. (2016). Caring for individuals with dementia on a continuum: An interdisciplinary approach between music therapy and nursing. Update on Dementia,  D. Moretti (Ed.), InTech Publisher.  Available from: http://www.intechopen.com/books/update-on-dementia/caring-for-individua….

  Dassa, A. & Blum, N. (2016). A project training caregivers and relatives to incorporate music in the daily care of a person with dementia (In Hebrew). Gerontology & Geriatric – Journal of Aging Studies 43(1), 11-28..

  Dassa, A. & Amir, D. (2015). The impact of singing in music therapy group on language abilities of Alzheimer’s patients in moderate to severe stages – Mixed methods research (In Hebrew). Gerontology & Geriatric – Journal of Aging Studies 42(3), 19-46.

  Dassa, A. (2015). Jewish-Israeli folklore songs. In C. A., Lee & S. Pun (Eds.). Creative explorations and resources for music therapists. Barcelona Publishers.

  Dassa, A. & Amir, D. (2014). The role of singing familiar songs in encouraging conversation among people with middle to late stage Alzheimer's disease. Journal of Music Therapy, 51(2), 131-153.

  Dassa, A., Even-Zahav, A., Berg, Y., & Snir, G. (2013). The impact of background music during lunchtime on behavioral problems of Alzheimer's patients (In Hebrew). ISRAELI Nursing Updates, 5, 3-9.

  Dassa, A. (2012). The narrative of female music therapists regarding their choice to work with Alzheimer's patients. In D. Amir, & C. Elefant (Eds.). Listen to my voice: New research studies in music therapy (In Hebrew). (pp. 230-256). Qiryat-Bialik, Israel, Ach Books.

  Dassa, A. (2008). Music therapy with the elderly. Adult Education in Israel, 11, 131-144.

  Ziv, N., Granot, A., Hai, S., Dassa, A., & Haimov, I. (2007). The effect of background stimulative music on behavior in Alzheimer's patients. Journal of Music Therapy, 44(4), 329-343.

   

  תאריך עדכון אחרון : 11/02/2024