מנהל טכני ולוגיסטי

גנץ משה

מנהל טכני ולוגיסטי
טלפון
דוא"ל
Moshe.Ganz@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 05/09/2023