שירי ארץ ישראל

ד"ר טלילה אלירם

שירי ארץ ישראל
טלפון
דוא"ל
Talila.Eliram@biu.ac.il
  קורות חיים

  בשנת תשמ"ט (1989) סיימתי את לימודי התואר השלישי בפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. עבודת הדוקטור שנושאה היה: "זיקת האוריינטציה החברתית למשתנים במשפחה ולחשיפה לחברת הגיל" זכתה בפרס קרן שניצר למחקרים תורמים לנושאי החברה והמשק בישראל. 

  בשנת 1995 סיימתי את לימודי התואר השני במוסיקולוגיה, בהצטיינות. נושא התיזה הוא: " 'שירי ארץ ישראל' - הווצרותו ומשמעותו של רפרטואר מוסיקלי פופולרי בסוף המאה העשרים".  בשנה"ל 2001 סיימתי את לימודי הדוקטוראט במוסיקולוגיה. נושא עבודת הדוקטוראט הוא: "לאיפיונם המוסיקלי והחברתי של 'שירי ארץ ישראל' ".

  הספר שנכתב על-פי עבודת הדוקטוראט: ' "בוא שיר עברי"- שירי ארץ ישראל היבטים מוזיקליים וחברתיים' זכה בשנת 2005 בפרס בהט לספר העיון המקורי הטוב ביותר.  

  מלמדת במחלקה למוזיקה את הקורס " שירי ארץ ישראל- הז'אנר והתפתחותו".

  מנהלת המרכז המרכז לחקר השיר הישראלי במחלקה למוזיקה

  במסגרת פעילותי המדעית בשטח המוסיקה הנני חברה באיגוד הבינלאומי ICTM

   (International Council for Traditional Music ).

  שטח המחקר: חקר הז'אנר שירי ארץ ישראל על היבטיו המוזיקליים והסוציולוגיים.

  פרסומים

   

  אלירם, ט. ושורצולד, י. ( 1987) בדלים בין-עדתיים באוריינטציה חברתית. מגמות, ל(2) עמ' .189-202

  Eliram, T. & Schwarzwald, J. (1987). Social orientation among Israeli youth. Journal of Cross-Cultural Psychology, 18(1), 31-44.

  "שירי ארץ ישראל?"  בתוך: ישראל ברטל (עורך) :  העגלה המלאה. 2002.  עמ'  236 -243.

   "שירי ארץ ישראל- מוסיקה יהודית? " בתוך רקנטי, יצחק, ש. (עורך): לב שומע - ספר היובל לאביגדור הרצוג (דוכן ט"ז) תשס"ה     

   (2005), ירושלים: רננות, המכון למוסיקה יהודית.

  בוא שיר עברי. שירי ארץ ישראל: היבטים מוזיקליים וחברתיים. חיפה: הוצאת   אוניברסיטת חיפה (2006).

   "הפרטיזן שנפל בערבות הנגב".  Min-Ad: Israel Studies of Musicology  Online, 2005, Vol.4: Music of Israel.

  “Argov, Sasha” in The New Grove Dictionary of Music and Musicians (London, 2001)   

   

  Eliram, T. (2006). ‘Next Year’ in ‘Jerusalem of Gold’: The contribution of the Israeli music to the music of the world.” Studia Judaica, Cluj-Napoca: Effes. 298-319.

   

  תאריך עדכון אחרון : 11/02/2024