ד"ר יעל שי

דוא"ל
music.dept@biu.ac.il
קורות חיים

הלכה לעולמה ב-3.3.2014

תואר שלישי, אוניברסיטת בר אילן, 1997.
נושא עבודת הדוקטורט: תהליכי השינוי ברפרטואר - המוסיקלי המסורתי של החתונה בקרב יהודי חבאן.
שם המנחה: פרופ' אורי שרביט

ד"ר יעיל שי בעבודה שדה באתנומוזיקולוגיה. מסורת יהדות דרום תיימן, 11-12/05/2004, קיבוץ עין צורים.

למדה במחלקה למוסיקה קורסים באתנומוסיקולוגיה.
היתה מפקחת מרכזת על החינוך המוסיקלי במשרד החינוך.

פרסומים

ספר:

הדיואן של יהודי חבאן. ירושלים: הוצאת המרכז למוסיקה יהודית (ספר 052 עמ' + דיסק).


עריכת ספר:

Studies in Socio-Musical Sciences. Edited by J. Braun and U. Sharvit. Co- editors Y. Shai and R. Kollender. Bar-Ilan University Press, 1998. 272 p.


מאמרים בספרים:
"החתונה בקרב יהודי חבאן", מבועי אפיקים: מחקרים במורשת יהדות תימן ותרבותה.
בעריכת יוסף דחוח הלוי. תל אביב: אפיקים, 1995 , עמ'  358 - 347.


"יהודי חבאן: תולדותיהם ומורשתם", מחקרים במדעי היהדות. בעריכת אהרן בן דוד -
ויצחק גלוסקא. נתניה: האגודה לטיפוח חברה ותרבות, 2001, עמ' 207 - 193


"נשים ומוסיקה בחברה היהודית: עיצוב מעמדה של האשה במסורות המוסיקליות
בישראל", העבריות החדשות: נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר. בעריכת מרגלית שילה,
רות קרק וגלית חזן רוקם. ירושלים: יד יצחק בן צבי, 2001 , עמ' 409 - 398 . מאמר זה נכתב
בשיתוף עם רחל קולנדר.


"מעגל החיים", קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים: תימן. בעריכת -
חיים סעדון. ירושלים: מכון בן צבי, 2002 , עמ' - 142 - 136


"שירת יהודי תימן: שילוב בין תחומי של ספרות מוסיקה", עטרת יצחק: קובץ מחקרים במורשת יהודי תימן.

בעריכת יוסף טובי. נתניה: האגודה לטיפוח חברה ותרבות, 2004 עמ' 128 - 109.


מאמר בכתב עת:
"Women’s Songs at the Habban Jews Wedding Celebrations", Musica Judaica. Edited by Israel J. Katz and Arbie Orenstein, 15(2000-01), 83-96.


מאמר בספר:

 

"Women and Music in Jewish Society: Woman's Role in the Music Tradition in Israel" , Jewish Women in Pre-State Israel. Edited by Ruth Kark, Margalit Shilo, and Galit Hasan-Rokem. This article is written with Rachel Kollender. Waltham Massachus

תאריך עדכון אחרון : 06/09/2022