טפסים

מינהל הסטודנטים 
טפסי בית הספר ללימודים מתקדמים - המדור לתואר שני 
טפסי בית הספר ללימודים מתקדמים - המדור לתואר שלישי 
מדור מלגות 

 

 
 
ועדת אתיקה
 
כל תלמיד מחקר לתואר שני ושלישי אשר מחקרו עוסק בבני אדם עליו לקבל אישור ועדת אתיקה למחקר.
יש למלא את הטפסים המתאימים ולשלוח לד"ר אילת דסה בצירוף הצעת מחקר או תקציר מפורט של המחקר הנדון  ayelet.dassa@biu.ac.il